Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wojna na Ukrainie - ITF Seafarers' Trust szuka spojrzenia z morza

2022-03-25

Marynarski Fundusz Powierniczy ITF (ITF Seafarers' Trust) stara się nagłośnić wpływ wojny na Ukrainie na marynarzy poprzez realizację kolejnego projektu fotograficznego: "Wojna na Ukrainie: widziana z morza".

 

Celem projektu jest podzielenie się głosami marynarzy, zarówno tych z Ukrainy, dotkniętymi bezpośrednimi konsekwencjami wojny, jak i tych z innych krajów, którzy się z nią zetknęli z nadzieją, że podzielą się zarówno przykładami człowieczeństwa i tolerancji a także praktycznie unaocznią wpływ wojny na marynarzy.

 

Wojna na Ukrainie jest katastrofą dla całego narodu ukraińskiego i ma także szeroki wpływ na wielu innych. Dla marynarzy sytuacja ta stwarza nowe praktyczne wyzwania, oprócz istniejących ograniczeń w podróżowaniu i dostępie do obiektów na lądzie nadal obowiązujących z powodu trwającej pandemii COVID-19, wojna dodaje jeszcze ogromną presję i zmartwienia osobom pracującym z dala od domu i rodziny w czasie tego konfliktu.

 

Mamy nadzieję, że wszyscy armatorzy będą starać się znaleźć bezpłatny dostęp do internetu dla marynarzy aby umożliwić im pozostawanie w kontakcie z bliskimi. Ponadto staramy się uzmysłowić wszystkim rządom dodatkowe obciążenia, którym podlegają marynarze i aby robiły wszystko, co w ich mocy, aby ułatwić swobodne przemieszczanie się i dostęp do urlopu na lądzie.

 

Zapraszamy marynarzy ukraińskich, ich międzynarodowych kolegów  i tych, którym zależy na ich dobru, aby podzielili się zdęciami, historiami, przemyśleniami, obawami, wiadomościami dla rodzin w domu i              na całym świecie.

 

Oleg Grigoryuk, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Morskiego Ukrainy (MTWTU) powiedział: „Projekt ten, podczas najtragiczniejszego i bezprecedensowego kryzysu w historii Ukrainy, jest okazją do pokazania przykładów solidarności i braterskiego wsparcia wśród marynarzy. Sprawi, że różne aspekty tej tragedii staną się widoczne dla całego świata. Zachęcamy naszych marynarzy do udziału w tym ważnym projekcie.”

 

David Heindel, przewodniczący Trustu, powiedział: „Trudno sobie nawet wyobrazić jaki osobisty wpływ na przebywających na morzu ma sytuacja, gdy twój kraj i twoja rodzina znajdują się w strefie wojny. Ważne jest, aby ci niezbędni, kluczowi pracownicy otrzymali wszelkie wsparcie, aby mogli utrzymać kontakt ze swoimi rodzinami i aby ich wspierać oraz aby ich głosy i obawy zostały usłyszane.”

 

Katie Higgbottom, szefowa ITF Seafarers’ Trust, powiedziała: „W takich chwilach musimy skupić się na naszym wspólnym człowieczeństwie. Nie należy lekceważyć możliwości wyrażania siebie i bycia wysłuchanym. Chcemy was usłyszeć i zrozumieć szerszy wpływ tej tragicznej wojny. Chcemy udokumentować obrazy i historie, które mają być opowiadane teraz i przyszłym pokoleniom.”

 

Aby wesprzeć międzynarodowe wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim marynarzom bezpośrednio dotkniętym konfliktem, dla każdej osoby, która zgłosi wkład w ten projekt, ITF Seafarers’ Trust przekaże darowiznę w wysokości 10 USD na rzecz organizacji charytatywnych zapewniających wsparcie na pierwszej linii frontu w tym kryzysie do maksymalnej kwoty 10 000 USD.

 

Aby uzyskać więcej informacji i przesłać zdjęcia, wiadomości i historie do projektu Wojna na Ukrainie: widziana z morza należy wejść na stronę: https://www.seafarerstrust.org/what-we-do/ukraine

 

 

Notatka prasowa ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 21 marca 2022 roku.