Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ETF na temat przyszłości sektora morskiego

W przyszłości żegluga nadal będzie potrzebowała wykwalifikowanych specjalistów morskich : Komisarz Bulc wysłuchała opinii ETF na temat przyszłości sektora morskiego.

Podczas oficjalnego spotkania z okazji zakończenia roku 2017, ogłoszonego przez UE jako Rok Morski, Philippe Alfonso, sekretarz ds. polityki transportu morskiego ETF, został zaproszony do rozmów z Komisarz UE ds. transportu Violet Bulc. Pytany o przyszłość sektora morskiego Philippe Alfonso zwrócił szczególną uwagę na perspektywy szybkiej automatyzacji w żegludze. Zaznaczył jednak, że ta faktyczna automatyzacja może okazać się odleglejsza niż się wielu osobom wydaje jednakże musimy poradzić sobie ze wprowadzaniem zmian w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo w żegludze i uniknąć szkodliwych skutków tych zmian dla pracowników.

Odpowiadając na główne pytanie komisarz Bulc dotyczące perspektyw rozwoju żeglugi do 2050 roku Alfonos zwrócił uwagę, że rok 2050 to naprawdę bardzo odległa data. Z pewnością do tego czasu nastąpi bardzo wiele zmian technologicznych ale dziś trudno przewidzieć co się faktycznie stanie a nikt nie ma kryształowej kuli, żeby przewidywać przyszłość. To, czego teraz potrzebujemy to lepsze zrozumienie zmian, które nadchodzą : jak szybko się dokonują, jaki mają wpływ na społeczeństwo i jakich nowych umiejętności będziemy potrzebować. Oczywistym jest, że kluczowym zagadnieniem będzie inwestowanie w szkolenia. Nawet jeśli automatyzacja jest nieunikniona to uważamy, że powinna być zorientowana na człowieka, tak aby zapewnić bezpieczne działanie nowych systemów, zagwarantować bezpieczeństwo na morzu z udziałem wysokiej jakości zatrudnienia i szkolenia dla specjalistów morskich.

Komisarz Bulc interesowała się możliwościami zdobywania nowych kwalifikacji przez marynarzy, takich, które umożliwiłyby im przejście z pracy na morzu do pracy na lądzie. Alfonso odpowiedział, że jeszcze przez długi czas będziemy nadal potrzebować marynarzy oraz ich wiedzy morskiej. Praca na lądzie nie zastąpi marynarzy z dnia na dzień, ponieważ zautomatyzowane statki nie są równoznaczne ze statkami bezzałogowymi. Ponadto także dla różnych prac wykonywanych na lądzie będziemy potrzebowali ludzi z doświadczeniem morskim.

(tł. z News online)

Aktualności, wydarzenia

2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii