Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Ankieta ws zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy

2022-10-20

Ochrona zabezpieczenia społecznego jest jednym z najbardziej istotnych aspektów godziwej pracy. Strona Pracowników wnioskuje do strony rządowej o uregulowania kwestii zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy zgodnie z wymaganiami Konwencji o pracy na morzu - MLC, 2006.

Konwencja ustala, że marynarze podlegający krajowemu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego są uprawnieni do korzystania z ochrony dot. zabezpieczenia społecznego nie mniej korzystnego niż to, z którego korzystają pracownicy lądowi. W związku z powyższym celem ankiety jest poznanie opinii marynarzy należących do NSZZ „Solidarność” na ten temat.

MARYNARZU wypełnij ANKIETĘ i odeślij ją na nasz adres e-mailowy lub pocztowy do dnia 30.11.2022 roku:

gdynia@nms.org.pl

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

ul. Szczecińska 22/LU2

81-326 GDYNIA