Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

W ważnych sprawach żeglugowcy mówią jednym głosem: należy utrzymać pakt związki-przemysł aby kontynuować ducha współpracy, podobnie jak to miało miejsce podczas pandemii

2022-12-08

Związki zawodowe reprezentujące marynarzy i grupy pracodawców morskich zebrały się w celu podpisania nowego protokołu ustaleń (MOU - Memorandum of Understanding), aby kontynuować "ducha współpracy", który charakteryzował wspólne wysiłki branży żeglugowej podczas pandemii.

Sygnatariuszami MOU są:

  • ITF – Międzynarodowa Federacja Transportowców
  • ICS – Międzynarodowa Izba Żeglugi
  • IMEC – Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich

MOU jest początkiem procesu pogłębiania dialogu a organizacje-sygnatariusze mają nadzieję, że do wspólnej sprawy w nadchodzących miesiącach i latach przyłączy się więcej partnerów.

„Nawet przy tych wszystkich chaotycznych relacjach w sprawie problemów z łańcuchem dostaw podczas pandemii, to marynarze w krytycznym momencie zapewniali światu dostawy żywności, paliwa i leków. Dzięki marynarzom i innym kluczowym pracownikom byliśmy w stanie pokonać najgorsze skutki kryzysu i rozpocząć długą drogę do ożywienia gospodarczego i zdrowotnego. Jednak w zbyt wielu przypadkach rządy krajowe bezkrytycznie i z premedytacją lekceważyły krajowe i   międzynarodowe prawa załóg” – powiedział David Heindel, przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF.

„Nasza branża zjednoczyła się, aby bronić marynarzy w czasie kryzysu związanego ze zmianą załogi i odnieśliśmy w ich imieniu ważne sukcesy. Teraz chcemy rozwinąć ducha współpracy i zastosować go do nowych, wspólnych wyzwań” – powiedział Heindel.

 

Priorytety grupy obejmują lobbowanie wśród rządów na rzecz poprawy metod szkolenia i ścieżek kariery zawodowej, dążenie do lepszego uznawania marynarzy oraz zapewnienie poparcia dla propozycji przedstawionych niedawno w planie działania Morskiej Grupy Zadaniowej ds. Sprawiedliwej Transformacji. Ten plan zostanie zaprezentowany na zbliżającym się spotkaniu środowiskowym IMO MEPC (Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej), które odbędzie się 12 grudnia w Londynie, podczas gdy kluczowy organ morski ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) zmaga się z ustaleniem nowego celu redukcji emisji dwutlenku węgla.

 

Sekretarz generalny ICS, Guy Platten, powiedział, że Izba jest przekonana, że ??protokół ustaleń przyniesie korzyści zarówno armatorom, jak i marynarzom, w tym zapewni wyraźniejsze sygnały od organów regulacyjnych niezbędne do inwestycji w statki, infrastrukturę i technologie niskoemisyjne i bezemisyjne.

„Niniejsze porozumienie pomaga przenieść nasze ważne dyskusje polityczne do następnego etapu – działań branżowych. Razem jesteśmy bardziej skuteczni w uzyskiwaniu praktycznych zobowiązań niezbędnych do dekarbonizacji”.

„Porozumienie to ma na celu pokazanie marynarzom, tak samo jak wszystkim innym, że nasza branża nie straciła z oczu tego, co można osiągnąć w ich imieniu, jeśli odłożymy na bok drobne różnice, wycofamy się i będziemy wspólnie opowiadać się za załogą. Krótko mówiąc: kiedy ma to znaczenie, żeglugowcy mówią jednym głosem”.

 

Przewodniczący IMEC, kapitan Belal Ahmed, również z zadowoleniem przyjął MOU. Pracodawcy morscy chcieli zaangażować się w elementy szkoleniowe w ramach sprawiedliwej transformacji, w szczególności – współpracując z  rządami, które zapewniają większość szkoleń marynarzy na świecie i regulują ważne krajowe standardy kwalifikacji.

„Podczas kryzysu związanego z pandemią i zmianami załogi stało się jasne, jak ważne są - dla naszego globalnego przemysłu i jego globalnej siły roboczej - rządy krajowe. To  podejmowane przez nich decyzje przesądzały  o tym, czy marynarze mogą zostać zwolnieni i wrócić do domu. Państwa będą równie krytyczne, jeśli chodzi o formułowanie i finansowanie przyszłych systemów szkoleniowych. Kiedy chcemy zwrócić  na siebie uwagę rządów, to musimy sprawić, by się z nią liczyły” — powiedział kpt. Ahmed.

Kapitan Ahmed powiedział, że wraz z szybkim wprowadzeniem nowych technologii „nasza branża stoi przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie marynarzy na czas. Firmy inżynieryjne, technologiczne i produkcyjne zaangażowane we wprowadzanie nowych maszyn na pokłady statków mają obowiązek przyłączenia się do wysiłków na rzecz sprawiedliwej transformacji” .

„Podpisanie tego protokołu ustaleń jest wyraźnym sygnałem, że te ważne społeczności morskie są ponownie zaangażowane w dialog, który zapewnia siłę głosu i stabilność dla przyszłości naszego sektora” — podsumował kpt. Ahmed.

 

Informacje o sygnatariuszach:

O ITF:  Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) jest demokratyczną, stowarzyszoną federacją związków zawodowych pracowników transportu, uznawaną za wiodącą światową władzę transportową. Z pasją walczymy o poprawę życia zawodowego; łączenie związków zawodowych i sieci pracowniczych ze 147 krajów w celu zapewnienia praw, równości i sprawiedliwości ich członkom. Jesteśmy głosem prawie 20 milionów kobiet i mężczyzn, którzy poruszają świat.

O ICS: Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) jest głównym międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym właścicieli i operatorów statków handlowych, reprezentującym wszystkie sektory i branże oraz ponad 80% światowej floty handlowej.

O IMEC: Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich jest jedyną międzynarodową organizacją pracodawców zajmującą się morskimi stosunkami przemysłowymi. Założona ponad pięćdziesiąt lat temu, reprezentuje ponad 250 firm żeglugowych na całym świecie. Członkami są indywidualne, duże i małe, firmy żeglugowe, zarówno właściciele, jak i menedżerowie, obsługujące wszystkie typy statków. Wspólnie eksploatują ponad 15 000 statków zarejestrowanych w ponad 60 krajach i zatrudniają ponad 300 000 marynarzy 68 narodowości.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 07.12.2022 roku.  

Aktualności, wydarzenia

2023-01-30
Dubaj: dzięki ITF uwolniono kapitana statku Ocean Trader ale by odzyskać wolność musiał sprzedać dom
2023-01-26
Ukraina: konflikt wzmocnił solidarność
2023-01-12
Unijne regulacje ws. płacy minimalnej po myśli "Solidarności". Piotr Duda - to nasz duży sukces!
2022-12-22
Życzenia świąteczno-noworoczne
2022-12-09
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2022-12-08
W ważnych sprawach żeglugowcy mówią jednym głosem: należy utrzymać pakt związki-przemysł aby kontynuować ducha współpracy, podobnie jak to miało miejsce podczas pandemii
2022-10-20
Ankieta ws zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy
2022-10-07
Informacja z ZUS - wygaśnięcie porozumienia z instytucją norweską NAV ws ubezpieczenia polskich marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą NIS
2022-08-19
Pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego ws ubezpieczenia marynarzy zatrudnionych w Norwegii
2022-08-17
Umowa POL-NIS podpisana
2022-08-05
Pierwszy w historii ITF konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
2022-07-09
Przesłanie na Niedzielę Morską przygotowane przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka - 10 lipca 2022 roku
2022-06-22
Dzień Marynarza 2022
2022-06-20
NAGRODA FOTOGRAFICZNA ITF 2022
2022-05-19
Globalna grupa armatorów i związki zawodowe marynarzy uzgadniają nową trzyletnią umowę dotyczącą 'siatki bezpieczeństwa" płacy minimalnej