Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

2022-12-09

Przekazujemy naszym czytelnikom najnowsze wydanie Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ "Solidarność".

W tym wydaniu Biuletynu Morskiego można znaleźć między innymi informacje:

  • o pomocy na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy organizowanej przez KSMMiR NSZZ "Solidarność" i Polski Komitet Koordynacyjny Morskich Afiliantów ITF do spraw Kampanii FOC i POC;
  • o Kongresie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF);
  • o poprawkach do Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku;
  • o działaniach Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w sprawie zabezpieczeń społecznych polskich marynarzy;
  • o działaniach Inspektoratu ITF.

Informujemy o możliwości otrzymywania Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w formie elektronicznej.

Archiwalne wydania Biuletynu Morskiego można znaleźć na stronie internetowej KSMMiR NSZZ "Solidarność" w zakładce publikacje - Biuletyn Morski.

Zachęcamy do lektury.