Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Ukraina: konflikt wzmocnił solidarność

2023-01-26

Ukraińskie związki zawodowe, reprezentujące miliony pracowników transportu, powitały na spotkaniu w ubiegłym tygodniu przywódców europejskich i światowych federacji.

24 lutego 2022 roku świat był zszokowany i zasmucony atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podczas gdy mobilizowano obronę, a kobiety i dzieci uciekały z atakowanych regionów, pracownicy transportu nadal wykonywali swoje obowiązki. Kolejarze utrzymywali ruch pociągów, transportując ludzi i towary w bezpieczne miejsca,  tam, gdzie było to potrzebne. Podczas bombardowań narażali własne życie  aby utrzymać podstawową obsługę swoich, często traumatycznych, pasażerów. W tym czasie marynarze obawiali się o swoje pozostawione w domach rodziny gdyż wiele z miast portowych było okupowanych lub całkowicie zniszczonych przez agresora. A dokerzy utrzymywali niezbędne dostawy wwożone i wywożone z Ukrainy.

 

Wiele związków transportowych na całym świecie szybko zaoferowało wsparcie swoim siostrom i braciom na Ukrainie, a w kwietniu 2022 roku ETF i ITF utworzyły fundusz solidarności, aby zapewnić wsparcie finansowe ukraińskim afiliantom, ich członkom i rodzinom.

 

Od momentu powstania funduszu na zakup towarów humanitarnych przeznaczono około 400000 GBP (około 490000 USD). Wśród członków związków i ich rodzin rozdysponowano agregaty prądotwórcze, baterie słoneczne, zbiorniki na propan, grzejniki, paczki żywnościowe oraz zawierające artykuły  sanitarne i dziecięce. Najwięcej przedmiotów zakupiono na terenie samej Ukrainy, aby wspomóc jej gospodarkę narodową, a pozostałą część zakupiono w Polsce.

 

Ponadto ITF Seafarers' Trust współpracowała ze Związkiem Zawodowym Pracowników Transportu Morskiego Ukrainy (MTWTU), aby pomóc rodzinom marynarzy w opuszczeniu kraju, organizując transport autobusowy i tymczasowe zakwaterowanie w Rumunii. Kolejny projekt umożliwił 50 ukraińskim kadetom kontynuowanie studiów na Litwie dzięki umowom z Litewską Akademią Morską i Państwową Akademią Morską w Chersoniu; dodatkowego wsparcia udzielono także studentom Akademii Morskiej w Odessie.

 

(podpis pod zdjęciem: Liderzy ITF, ETF i ITF Seafarers' Trust spotykają się z ukraińskimi związkami zawodowymi  | (Źródło: ITF)

Liderzy ITF, ETF odwiedzają Ukrainę

 

W ubiegłym tygodniu związki zawodowe (MTWTU, Związek Zawodowy Kolejarzy i Pracowników Budownictwa Transportu Ukrainy – TURWTCU oraz Wolny Związek Zawodowy Inżynierów Lokomotyw Ukrainy) zaprosiły ETF, ITF i Powiernictwo Marynarzy ITF (ITF Seafarers’ Trust) na spotkanie solidarnościowe w Ukrainie. Niewielka grupa reprezentująca Komitet Zarządzający ETF, Zarząd ITF i ITF Trust, w tym przywódcy związkowi z Chorwacji, Francji i Litwy, udała się na Zakarpacie w pobliżu granicy z Węgrami i spotkała się ze związkowcami.

 

Przez dwa dni grupa rozmawiała o bezprecedensowych próbach i cierpieniach przez jakie przechodziły związki zawodowe i ich członkowie w ciągu ostatniego roku. Słuchanie, jak związki zawodowe i pracownicy transportu na Ukrainie wykazali siłę i odwagę walcząc za swój kraj, swoje rodziny i przyjaciół było wzruszające i inspirujące. Mimo wszystko  byli oni  pozytywnie nastawieni i zdeterminowani, by zwyciężyć i przywrócić pokój na Ukrainie.

 

(podpis pod zdjęciem: Przewodniczący TURWTCU Ołeksij Semerun z Michałem Rozworskim z ITF podczas wizyty solidarnościowej na Ukrainie  | (Źródło: ITF)

 

Ta tragiczna i bezsensowna wojna zbliżyła ludzi i pokazała siłę w jedności. Nawiązano nowe przyjaźnie, odnowiono bliskie więzi i postanowiono podwoić wysiłki w celu zebrania funduszy – nie tylko na natychmiastowe wsparcie w towary humanitarne, ale także na przyszłą długoterminową pomoc. Oprócz konieczności odbudowy fizycznej jasne jest, że psychologiczne blizny po wojnie będą znaczne i również będą wymagały uwagi. Spotkanie zakończyło się wnioskiem, że priorytetem musi być wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz rehabilitacja i powrót do zdrowia dzieci pracowników transportu dotkniętych konfliktem.

(podpis pod zdjęciem: Przewodniczący MTWTU Oleg Grygoriuk z koordynatorem morskim ITF Jacqueline Smith  | (Źródło: ITF)

 

W tym trudnym czasie dla naszych sióstr i braci na Ukrainie wzywamy wszystkich afiliantów ITF i ETF do wniesienia wkładu na fundusz solidarności. Darowizny można kierować na:  https://ukrainesolidarityfund.itfglobal.org/

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 25.01.2023 roku