Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Dzięki armatorom i związkom zawodowym marynarze i rybacy na statkach skorzystają z nowego przewodnika medycznego

2023-04-14

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 05.04.2023 roku.

(podpis pod zdjęciem: Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS), stowarzyszenie armatorów, opublikowało nowy przewodnik medyczny dla statków.)

„Często, gdy na pokładzie dochodzi do choroby, wypadku lub urazu załoga znajduje się setki mil od brzegu– pozostając bez internetu i niebezpiecznie daleko od najbliższego szpitala” – powiedział sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF), Stephen Cotton, z zadowoleniem przyjmując od stowarzyszenia armatorów ICS nowy przewodnik medyczny dla statków.

„W takich okolicznościach posiadanie aktualnych wskazówek medycznych może mieć realny wpływ na ograniczenie niekorzystnych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa marynarzy i rybaków”.

Pierwsze wydanie Międzynarodowego Przewodnika Medycznego dla Marynarzy i Rybaków kosztuje 225 funtów (około 280 USD) i jest dostępne w formie drukowanej i cyfrowej jako ebook. Znajdziemy w nim:

  • Główny przewodnik dla załogi pokładowej i zespołów lądowych, zawierający najnowszą wiedzę medyczną, z jasnymi i praktycznymi objaśnieniami procedur i najlepszych praktyk;
  • Szczegółowe informacje na temat najnowszych leków i sprzętu, które powinny znajdować się na pokładzie w apteczce statku i które mogą pochodzić ze wszystkich stron świata;
  • 10 kart akcji, które można wyjąć i nosić w dowolnym miejscu na statku, aby natychmiast ocenić sytuację medyczną w nagłym wypadku.

ITF, która zrzesza setki związków marynarzy i rybaków, zapewniła ekspertów oraz kolegów z Międzynarodowego Stowarzyszenia Zdrowia Morskiego, którzy przyczynili się do wydania przewodnika, że „ITF z dumą użycza swojej nazwy tej publikacji jako kluczowego współpracownika w zakresie jej treści” – powiedział Cotton. 

(podpis pod zdjęciem: Sekretarz Generalny ITF  Stephen Cotton  z zadowoleniem przyjął publikację nowego przewodnika medycznego ICS. W opracowaniu przewodnika uczestniczyli eksperci z ITF i innych organizacji. | (Źródło: Międzynarodowe Forum Transportu)

 

Przepisy międzynarodowe wymagają posiadania przewodnika medycznego na wszystkich statkach handlowych, które nie mają lekarza na pokładzie. Biorąc pod uwagę fakt, że na liście załogi bardzo niewielu statków znajduje się wykwalifikowany lekarz, przewodnik z pewnością zostanie szeroko przyjęty w branży, ponieważ wielu marynarzy i właścicieli statków poszukuje najnowszych i najlepszych praktyk medycznych w przystępnej formie.

Łatwy w użyciu układ i język przewodnika, zaprojektowanego z myślą o osobach nie będących medycznymi profesjonalistami, to kluczowa przewaga nad poprzednimi przewodnikami medycznymi. Pomoce wizualne 3D, tabele, wykresy i praktyczne pytania oceniające pomagają załodze postępować we właściwy sposób, zgodnie z procedurami medycznymi, zapewniając najlepsze możliwe wyniki dla członków załogi.

„Gdy zobaczyliśmy ogromne zainteresowanie i pozytywną reakcję na materiały medyczne, które opublikowaliśmy podczas COVID-19 zdaliśmy sobie sprawę z pilnej potrzeby zaktualizowania informacji medycznych” – mówi Natalie Shaw, dyrektor ds. zatrudnienia w ICS.

„Mając nawiązane przez wiele lat relacje z ekspertami medycznymi, podjęliśmy szeroko zakrojony proces tworzenia zupełnie nowego, wszechstronnego i praktycznego przewodnika obejmującego wszystkie sytuacje medyczne, które zapewniłby nowoczesne wsparcie medyczne dla załogi i firm żeglugowych” — powiedziała Shaw z ICS.

(podpis pod zdjęciem: Załoga często znajduje się setki mil od brzegu, gdy na pokładzie dochodzi do incydentów lub wypadków. Niektóre statki są zbyt daleko, aby nawet liczyć  na ewakuację medyczną helikopterem lub samolotem w celu uzyskania pomocy na czas. To sprawia, że ??odpowiednie reakcje na pokładzie są jeszcze bardziej istotne. | (Źródło: ITF)

Nowy przewodnik szansą dla pracodawców  na podniesienie jakości opieki medycznej i skupienie się na bezpieczeństwie załogi

Stephen Cotton z ITF powiedział, że z zadowoleniem przyjął publikację przewodnika, zauważając, że jego przyjęcie i stosowanie powinno prowadzić do poprawy wyników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa załogi, z pozytywnymi konsekwencjami dla wysiłków rekrutacyjnych branży.

„Niniejsza  publikacja jest  odpowiednim źródłem informacji o wsparciu pracodawców w zakresie ich własnego podejścia do gotowości i oceny ryzyka. Pomaga im opierać się na minimalnych wymaganiach określonych w międzynarodowych przepisach i konwencjach, zachęcając do podnoszenia standardów opieki nad załogą”.

„Lepsze zdrowie i bezpieczeństwo na morzu oznaczają, że praca na morzu i w rybołówstwie staną się bardziej atrakcyjne. Im więcej możemy zrobić, aby poprawić reputację branży wśród obecnych i przyszłych załóg, tym lepiej będziemy w stanie sprostać wyzwaniom związanym z zatrudnieniem, przed którymi stoi sektor o rosnącym zapotrzebowaniu na ludzi”.

Cotton powiedział, że zdrowie i bezpieczeństwo to główny obszar zainteresowania ITF, który zrzesza 670 afiliowanych związków zawodowych  z ponad 147 krajów.