Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zmiany w Brazylii, które mogą dotknąć polskich marynarzy

2023-04-25

Otrzymaliśmy informację, że administracja brazylijska planuje zaprzestać honorowania dokumentów tożsamości marynarzy innych, niż wydane na podstawie Konwencji MOP nr 185 dotyczącej krajowych dokumentów tożsamości, z 2003 roku. Książeczka żeglarska pozostaje ważna lecz może okazać się niewystarczająca, jako jedyny dokument uprawniający do zejścia na ląd.

Z otrzymanych informacji wynika, że strona brazylijska będzie również odmawiać zezwolenia do bezwizowego zejścia na ląd w porcie marynarzom posiadającym dokumenty tożsamości wydane na innej podstawie, niż Konwencja nr 185. 

Polska jest w grupie krajów, które nie ratyfikowały Konwencji nr 185. Przypominamy, iż od wielu lat Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi m.in. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", wnioskowała i nadal wnioskuje o ratyfikację Konwencji nr 185.