Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Andrzej Kościk Przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

2023-06-02

W dniach 16-17 maja odbywało się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność". Delegaci przyjechali do Chmielna by dokonać wyboru władz na kolejną kadencję związkową.

Na zebraniu obecni byli: przewodniczący ZR Gdańskiego Krzysztof Dośla, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Transportowców Henryk Grymel wraz z członkiem Prezydium Rady Zdzisławem Jasińskim, przedstawiciele Solidarności Oświatowej z Chmielna, a także Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza o. dr Edward Pracz. 

Po powitaniu Delegatów i przybyłych gości, uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili wszystkich marynarzy, rybaków i członków Solidarności, którzy odeszli w ostatnim czasie do Domu Ojca. Odśpiewano również ulubioną pieśń Ojca Świętego Jana Pawła II – “Barkę”, do której nawiązał w swoim przemówieniu o. Pracz, który – szczególnie w czasach pandemii – wspierał i dodawał otuchy marynarzom pływających na statkach po całym świecie. 

Zebrani w Chmielnie związkowcy wysłuchali także recitalu młodej utalentowanej wokalistki Zofii Kosobuckiej, laureatki siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”. 

Na WZD Sekcji, przewodniczącego Piotra Dudę reprezentował wiceszef Solidarności Tadeusz Majchrowicz, który wręczył przewodniczącemu Sekcji Andrzejowi Kościkowi książkę o św. Janie Pawle II przypominając jego zasługi dla Solidarności, a także odczytał list od przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” skierowany do uczestników WZD.

–  Wyborcze zebranie delegatów Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, ale i szerzej całego Związku, odbywa się w bardzo trudnym czasie. Mamy za sobą kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale również jesteśmy jako Polska i „Solidarność” zaangażowani w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Ponadto musimy zmagać się z wysoką inflacją i zagrożeniami dla polskiej gospodarki m.in. z powodu unijnej polityki klimatycznej i wojny, która wpływa na globalne łańcuchy dostaw. To z kolei stwarza dla szeroko pojętej branży morskiej wiele szans, ale i zagrożeń – napisał Piotr Duda, przewodniczący Solidarności jednocześnie życząc owocnych obrad i wyborów. 

Wybory Przewodniczącego 

W pierwszym dniu obrad, przewodniczący Kościk złożył bardzo szczegółowe i merytoryczne sprawozdanie z działalności Sekcji. Następnie odbyła się dyskusja, w czasie której związkowcy wskazywali na takie problemy jak nieobjęcie marynarzy obowiązkiem ubezpieczeń społecznych czy brak rodzimej produkcji jednostek morskich np. gazowców, które państwowe spółki musza obecnie czarterować od zagranicznych firm. 

Kolejnym punktem obrad były już wybory przewodniczącego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”. Delegaci zdecydowali, że funkcję tę w nowej kadencji 2023-2028 pełnić będzie dotychczasowy przewodniczący Sekcji - Andrzej Kościk. 

W dniu 17.05.2023 roku odbyły się wybory 16 członków Rady Sekcji Krajowej i pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Kongres Sekretariatu Transportowców. 

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ “Solidarność” zrzeszona jest w Krajowym Sekretariacie Transportowców i liczy ponad 5 tys. członków.

Na podstawie artykułu ze strony internetowej www.tysol.pl

 

 

 

Aktualności, wydarzenia

2023-09-15
Pół roku trudnych negocjacji - mamy to!
2023-09-14
Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 6/23 ws. udziału w wyborach parlamentarnych i referendum
2023-07-13
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książeczki żeglarskiej
2023-07-13
Konkurs fotograficzny ITF - Życie na morzu 2023
2023-06-26
Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Marynarza 2023!
2023-06-16
Wystąpienie Sekretarza Generalnego ITF Stephena Cottona na 111 dorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
2023-06-02
Andrzej Kościk Przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2023-05-12
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało nas, że obywatel Polski posiadający ważny paszport, w tym marynarze zamierzający zejść na ląd, są uprawnieni do bezwizowego wjazdu oraz przebywania na terytorium Brazylii przez okres 90 dni.
2023-04-25
Zmiany w Brazylii, które mogą dotknąć polskich marynarzy
2023-04-14
Dzięki armatorom i związkom zawodowym marynarze i rybacy na statkach skorzystają z nowego przewodnika medycznego
2023-03-30
Rządy musza wyciągnąć wnioski z pandemii - raport morski
2023-03-23
2 kwietnia w Warszawie w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II przejdzie Marsz Papieski. Jesteśmy mu to winni!
2023-03-22
Banner z wizerunkiem św. Jana Pawła II zawisł na budynku Solidarności i Bazylice św. Brygidy w Gdańsku
2023-02-17
Wysyłamy pocztówki do Ambasady Białorusi
2023-01-30
Dubaj: dzięki ITF uwolniono kapitana statku Ocean Trader ale by odzyskać wolność musiał sprzedać dom