Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Spotkanie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnośc" z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

2024-02-01

W trakcie ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" członkowie Komisji omówili problemy w poszczególnych branżach, regionach i zakładach pracy. Podsumowano również umowę programową, która została podpisana przez NSZZ "Solidarność" i Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. W trakcie obrad przyjęto również stanowisko w sprawie łamania praworządności. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w dniu 30.01.2024 roku.

Poniżej zamieszczamy pełną treść przyjętego przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" stanowiska:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw i oburzenie wobec dokonywanych w ostatnich tygodniach pozaprawnych działań przedstawicieli Rządu premiera Donalda Tuska.
Jednym z takich działań było siłowe przejęcie mediów publicznych. NSZZ „Solidarność” uznaje prawo demokratycznie wybranej większości do wprowadzania zmian, w tym zmian personalnych, jednak muszą się one odbywać w zgodzie z obowiązującym prawem, przede wszystkim na drodze zmian legislacyjnych.
Działania Rządu wobec mediów publicznych są w naszej ocenie przejawem jawnego łamania polskiego porządku prawnego, mogącym prowadzić do anarchii i psucia państwaoraz stanowią groźny precedens wobec innych planów koalicji rządzącej. Pozaprawne działania Rządu, a także sposób ich realizowania – w szczególności wyłączenie sygnału telewizyjnego – przywodzą na myśl obrazy z jakże tragicznych dla Polski wydarzeń grudnia 1981 roku. NSZZ „Solidarność”, który wywalczył Polsce niepodległość i demokrację, ma silny mandat to tego, by stać na straży polskiej praworządności. Dlatego zdecydowanie opowiadamy się po stronie litery prawa i apelujemy do premiera Donalda Tuska, by zaprzestał niezgodnych z nią działań.
Z niepokojem przyjmujemy również zapowiedzi likwidacji kolejnych instytucji, w tym Instytutu Pamięci Narodowej. Podkreślamy z całą mocą, że nigdy nie będzie naszej zgody na likwidację Instytutu, który przyczynia się w tak dużym stopniu do odkrywani  i utrwalania prawdy o historii Polski, również historii „Solidarności”.
W związku z powyższym żądamy, aby konieczne działania legislacyjne, niezbędne do wprowadzania zmian, do których koalicja rządowa otrzymała od społeczeństwa demokratyczny mandat, odbywały się w zgodzie z Konstytucją, a także we współpracy z Prezydentem RP, który również taki mandat demokratyczny otrzymał.