Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

2024-02-12

Przekazujemy naszym czytelnikom najnowsze wydanie Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ "Solidarność".

W tym wydaniu Biuletynu Morskiego można znaleźć między innymi informacje:

  • o XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność";
  • o XV Walnym Zebraniu Delegatów KSMMiR NSZZ "Solidarność";
  • o działaniach KSMMiR NSZZ "Solidarność" na rzecz powrotu statków pod polską banderę;
  • o braku zabezpieczena zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy;
  • o przuceniach marynarzy;
  • o działaniach rządu RP ws ratyfikacji Konwencji MOP nr 185 dot. krajowych dowodów tożsamości marynarzy;
  • o działaniach ITF przeciwko tanim banderom.

Informujemy o możliwości otrzymywania Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w formie elektronicznej.

Archiwalne wydania Biuletynu Morskiego można znaleźć na stronie internetowej KSMMiR NSZZ "Solidarność" w zakładce publikacje - Biuletyn Morski.

Zachęcamy do lektury.