Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zmiana przebiegu korytarza tranzytowego w Zatoce Adeńskiej

2017-11-05

Informujemy, iż Zjednoczone Siły Morskie (CMF Combined Maritime Forces) czyli międzynarodowe partnerstwo działające na rzecz zwalczania aktów piractwa podjęło decyzję o rozszerzeniu korytarza morskiego, patrolowanego przez jednostki marynarki wojennej.

Informujemy, iż Zjednoczone Siły Morskie (CMF Combined Maritime Forces) czyli międzynarodowe partnerstwo działające na rzecz zwalczania aktów piractwa podjęło decyzję o rozszerzeniu korytarza morskiego, patrolowanego przez jednostki marynarki wojennej.

W związku z nasileniem się ataków w południowego morza czerwonego CMF podjęło decyzje o rozszerzeniu powiększeniu korytarza w okolicach Erytrei. Wszystkie poprzednie zalecenie dotyczące żeglugi w tym akwenie pozostają bez zmian.

Poniżej zamieszczamy mapkę przedstawiającą omawiany obszar: