Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF żąda natychmiastowych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa marynarzom na Morzu Czerwonym

2024-06-27

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i związki zawodowe marynarzy na całym świecie jednoczą się w żalu i oburzeniu po atakach na statki na Morzu Czerwonym, w których zginęli i zostali ranni marynarze.

Żądamy podjęcia natychmiastowych działań - jakich dotychczas brakowało - które mogłyby zapobiec niepotrzebnej śmierci marynarzy i zapewniłyby im  bezpieczeństwo na Morzu Czerwonym.

W tym roku rebelianci Houthi przeprowadzili już ponad 60 ataków na statki handlowe na Morzu Czerwonym, zatapiając dwa, zdobywając kolejny i atakując dziesiątki innych.

12 czerwca na południowym Morzu Czerwonym Houthi zaatakowali statek m/v Tutor pod banderą Liberii za pomocą bezzałogowego pojazdu nawodnego i rakiety przeciwokrętowej. W tym niesprowokowanym ataku zginął tragicznie jeden członek załogi. Pozostała załoga musiała opuścić statek, który zatonął około tygodnia później. 

 

W marcu społeczność morska opłakiwała stratę trzech marynarzy, którzy zginęli na pokładzie m/v True Confidence, również zaatakowanego przez Houthi. 

 

W dalszym ciągu opowiadamy się za bezpiecznym powrotem członków załogi statku  m/v Galaxy Leader, zaatakowanego przez Houthi w listopadzie 2023 r., oraz niesprawiedliwie przetrzymywanej w niewoli załogi z MSC Aries, przejętego przez Iran w kwietniu 2024 r. Ponadto potępiamy niedawne ataki Houthi na statek  Transworld Navigator oraz m/v Verbena, w których w wyniku ostrzału przeciwokrętowymi rakietami manewrującymi marynarze zostali poważnie ranni.

 

Chociaż doceniamy wyrazy solidarności i potępienia – to słowa nie wystarczą. ITF żąda pilnych, konkretnych działań w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony marynarzy. 

 

Rządy muszą zintensyfikować i skoordynować swoje wysiłki na rzecz ochrony marynarzy pływających na tym obszarze lub przepływających przez ten obszar.

 

Przedsiębiorstwa żeglugowe muszą wykazać swoje zaangażowanie na rzecz swoich marynarzy, zawracając swoje statki. Państwa bandery, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy marynarzom na swoich statkach, muszą poinstruować przedsiębiorstwa, aby zawróciły swoje statki. Państwa z wygodną banderą nie mogą polegać wyłącznie na ochronie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy marynarki europejskiej. 

 

25 czerwca Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) obchodzi „Dzień marynarza”, a tegoroczne hasło brzmi „Nawigacja w przyszłości – bezpieczeństwo przede wszystkim” (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.imo.org/en/About/Events/Pages/Day-of-the Seafarer-2024.aspx). Jednak oczywistym jest, że obecnie wielu marynarzy podejmuje swoją pracę w obliczu poważnego niebezpieczeństwa.

 

Marynarze  nie są towarem, ale stanowią podstawę globalnego łańcucha dostaw. Nie powinni narażać życia dla zysku, ani też nie powinni wykonywać swoich obowiązków pod ciągłą groźbą przemocy lub krzywdy.

 

Wzywamy społeczność międzynarodową do refleksji nad nieocenionym wkładem marynarzy w gospodarkę światową i do podjęcia już teraz działań w celu zapewnienia sprawiedliwości, bezpieczeństwa i ochrony osobom, które na morzu  ryzykują swoim życiem.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 24.06.2024 roku.