Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zapraszamy nowego wydania Biuletynu Morskiego

2017-09-28

W tym wydaniu Biuletynu Morskiego proponujemy wiele ciekawych informacji z działalności Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków, a w nich między innymi o udziale Przewodniczącego Rady KSMMiR w spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Szczecinie i było poświęcone Polskiej Żegludze Morskiej. Znajdziemy też artykuły o pomocy ITF dla opuszczonej załogi statku oraz o planie pracy ETF na lata 2017-2022.

Z cyklu porad dla marynarzy, kolejny raz przypominamy o konieczności zapoznania się z warunkami zatrudnienia przed podpisaniem marynarskiej umowy o pracę. Zamieszczono także art. o nowym cyklu porad psychologiczno-szkoleniowych autorskiego programu skierowanego specjalnie dla środowiska marynarzy i ich rodzin przygotowanego przez dwóch specjalistów pod nazwą "Dwa spojrzenia, jeden cel". Na koniec znajdziemy trochę historii o dramatycznych losach polskich oficerów Marynarki Wojennej po 1945 r.