Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

DIALOG I NEGOCJACJE W PŻM - WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO W SZCZECINIE

2017-07-09

Dnia 06.07.2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie. Jednym z tematów omawianych podczas rady była sytuacja w PŻM. W obradach, na zaproszenie Krzysztofa Kozłowskiego ? Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Andrzej Kościk ? Przewodniczący Rady, Adam Mazurkiewicz ? członek Prezydium Rady.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Mieczysław Jurek – Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”, Paweł Kowalski – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PŻM, Paweł Brzezicki – Zarządca Komisaryczny PŻM, Grzegorz Witkowski – Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawiciele OPZZ, Forum i związków zawodowych PŻM.

W trakcie dyskusji strony dialogu społecznego w PŻM przedstawiły swoje stanowiska. Strona pracowników podnosiła w zdecydowany sposób działania na szkodę związku i utrudnienie działalności związkowej. Zarządca Komisaryczny i przedstawiciele PŻM przedstawili swój punkt widzenia na dialog.

Paweł Kowalski – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PŻM – podkreślił m.in., że w PŻM obecnie występuje utrudnianie działalności związkowej i unikanie rzeczywistego dialogu społecznego. Paweł Kowalski przypomniał również historię ratowania PŻM – 12 lat temu przez NSZZ „Solidarność” PŻM i pracowników.

Mieczysław Jurek - Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” stwierdził m.in., że ataki na kolegów z „S” odczytujemy jako prowokację. Podkreślił, że Zarząd Regionu czuje się oburzony obraźliwymi sformułowaniami w stosunku do „Solidarności”. Poprosił o opamiętanie i sprostowanie. Powinno się prowadzić rozmowy i dyskusję merytoryczną przy stole.

Paweł Brzezicki – Zarządca Komisaryczny PŻM podkreślił, że musimy wdrożyć plan naprawczy PŻM, przekazany wcześniej stronie społecznej. Plan naprawczy jest akceptowany przez banki. Pensja jest jednym z elementów obniżenia kosztów działalności firmy, ale nie największym. Nie jest prawdą, że tylko strona społeczna będzie ponosić koszty tego planu naprawczego. Zostały ścięte również budżety techniczne i zostały wprowadzone dyscypliny kosztowe. Zwrócił się publicznie do Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i przeprosił wszystkich związkowców i cały NSZZ „Solidarność” za kilka niepotrzebnych słów.

Grzegorz Witkowski – Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Musi być przeprowadzony plan naprawczy. Nie ma najmniejszych powodów, żeby NSZZ „Solidarność” nie była informowana i konsultowana w sprawie programu naprawczego.

Minister podkreślił, że należy przygotować PŻM instytucjonalnie, finansowo i legislacyjnie do tego, aby była pierwszorzędnym graczem na międzynarodowych szlakach żeglugowych. Grzegorz Witkowski wskazał, że plan naprawczy, który zaproponował komisarz Brzezicki, jest planem spójnym oraz akceptowalnym przez ministerstwo. Na zakończenie Wiceminister zwrócił się do Mieczysława Jurka, żeby szef regionu spełnił rolę arbitra w w/w sprawie.

Andrzej Kościk – Przewodniczący Rady KSMMiR NSZZ „S” poinformował członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, że KSMMiR NSZZ „S” jest afiliowana w Międzynarodowej Federacji Transportowców - ITF i Europejskiej Federacji Transportowców – ETF. Strona pracownicza postuluje stosowanie równego pola gry wśród marynarzy. „Solidarność” marynarzy nie uznaje dumpingu socjalnego i wykorzystywania taniej siły roboczej. Taka nieuczciwa konkurencja prowadzi miedzy innymi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa pracy a nawet może przyczyniać się do utraty miejsc pracy przez wysoko wykwalifikowanych marynarzy. W przypadku żeglugi promowej – w odniesieniu do europejskich serwisów promowych ITF stosuje zasady zawarte w Polityce Ateńskiej. ITF postanowił, że załogi zatrudnione na promach operujących pomiędzy państwami europejskimi należy objąć takimi warunkami zatrudnienia, które są na równi z, lub korzystniejsze od stosowanych w tych krajach.

W sprawie obecnej sytuacji w PŻM zauważył, ze jeśli wszystkie strony tzn. pracodawca i związki zawodowe mówią, że chcą prowadzić dialog to, oddalając niepotrzebne i złe słowa, należy przystąpić do negocjacji. Zdaniem A. Kościka sprawa PŻM wykracza poza poziom regionalny i ma wymiar krajowy oraz międzynarodowy. Obecna sytuacja nakazuje wszystkim wykazać odpowiedzialność. Dialog i negocjacje mocno ustanawia  Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy MLC 2006. KSMMiR NSZZ „S” deklaruje gotowość negocjacji. Zw. zaw. zachowują swoje postulaty i uprawnienia Komisji Międzyzakładowej „S” PŻM .

Swoją wypowiedź zakończył cytatem z wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury z Chorwacji „Marynarze Chorwacji są skarbem narodowym w Chorwacji” i wyraził przekonanie, że polscy marynarze są również dobrem narodowym Polski.

 

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki