Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Nowy wzorcowy układ zbiorowy ITF

2018-09-28

Informujemy, iż ITF opracował nową treść wzorcowego układu zbiorowego pracy dla marynarzy na lata 2019-2020 w związku z czym w wielu przypadkach możemy się spodziewać nieznacznych zmian.

W dziale wynagrodzeń zapisano, iż pracodawca, może zaoferować wyższe wynagrodzenia niż w układzie zbiorowym lecz po  podpisaniu umowy o pracę nie może zmienić warunków zatrudnienia na mniej korzystne. Wcześniej ogólnie uważano, iż tak jest teraz jest to zapisane.

W sprawie pracowników poniżej 21 roku życia zapisano, iż każda osoba pracująca na statku a mająca mniej niż 21 lat musi zagrabić tyle co OS, niezależnie od tego w jakim charakterze jest zatrudniona.

Strefy wojenne i wysokiego ryzyka:

1) Rzeczy osobiste – dodano rekompensatę za utracone rzeczy w przypadku ataków pirackich i porwań.

2) Prawo odmowy pracy przysługuje teraz także marynarzom, których statki udają się w strefy wysokiego ryzyka (określone w układzie zbiorowym) a nie tylko strefy o charakterze działań wojennych.

W paragrafach dotyczących skarg i zażaleń dodano zapis, iż firma (pracodawca / armator) zapewni wdrożenie procedur dotyczących składania skarg i zażaleń. Procedury te powinny umożliwiać zasięgnięcie porady przez marynarza lub zawnioskowanie o pomoc lub przedstawiciela.

Podniesiono stawki odszkodowań za stała utratę zdrowia oraz w przypadku śmierci.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu