Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Nowy wzorcowy układ zbiorowy ITF

2018-09-28

Informujemy, iż ITF opracował nową treść wzorcowego układu zbiorowego pracy dla marynarzy na lata 2019-2020 w związku z czym w wielu przypadkach możemy się spodziewać nieznacznych zmian.

W dziale wynagrodzeń zapisano, iż pracodawca, może zaoferować wyższe wynagrodzenia niż w układzie zbiorowym lecz po  podpisaniu umowy o pracę nie może zmienić warunków zatrudnienia na mniej korzystne. Wcześniej ogólnie uważano, iż tak jest teraz jest to zapisane.

W sprawie pracowników poniżej 21 roku życia zapisano, iż każda osoba pracująca na statku a mająca mniej niż 21 lat musi zagrabić tyle co OS, niezależnie od tego w jakim charakterze jest zatrudniona.

Strefy wojenne i wysokiego ryzyka:

1) Rzeczy osobiste – dodano rekompensatę za utracone rzeczy w przypadku ataków pirackich i porwań.

2) Prawo odmowy pracy przysługuje teraz także marynarzom, których statki udają się w strefy wysokiego ryzyka (określone w układzie zbiorowym) a nie tylko strefy o charakterze działań wojennych.

W paragrafach dotyczących skarg i zażaleń dodano zapis, iż firma (pracodawca / armator) zapewni wdrożenie procedur dotyczących składania skarg i zażaleń. Procedury te powinny umożliwiać zasięgnięcie porady przez marynarza lub zawnioskowanie o pomoc lub przedstawiciela.

Podniesiono stawki odszkodowań za stała utratę zdrowia oraz w przypadku śmierci.