Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Nowy wzorcowy układ zbiorowy ITF

2018-09-28

Informujemy, iż ITF opracował nową treść wzorcowego układu zbiorowego pracy dla marynarzy na lata 2019-2020 w związku z czym w wielu przypadkach możemy się spodziewać nieznacznych zmian.

W dziale wynagrodzeń zapisano, iż pracodawca, może zaoferować wyższe wynagrodzenia niż w układzie zbiorowym lecz po  podpisaniu umowy o pracę nie może zmienić warunków zatrudnienia na mniej korzystne. Wcześniej ogólnie uważano, iż tak jest teraz jest to zapisane.

W sprawie pracowników poniżej 21 roku życia zapisano, iż każda osoba pracująca na statku a mająca mniej niż 21 lat musi zagrabić tyle co OS, niezależnie od tego w jakim charakterze jest zatrudniona.

Strefy wojenne i wysokiego ryzyka:

1) Rzeczy osobiste – dodano rekompensatę za utracone rzeczy w przypadku ataków pirackich i porwań.

2) Prawo odmowy pracy przysługuje teraz także marynarzom, których statki udają się w strefy wysokiego ryzyka (określone w układzie zbiorowym) a nie tylko strefy o charakterze działań wojennych.

W paragrafach dotyczących skarg i zażaleń dodano zapis, iż firma (pracodawca / armator) zapewni wdrożenie procedur dotyczących składania skarg i zażaleń. Procedury te powinny umożliwiać zasięgnięcie porady przez marynarza lub zawnioskowanie o pomoc lub przedstawiciela.

Podniesiono stawki odszkodowań za stała utratę zdrowia oraz w przypadku śmierci.

Aktualności, wydarzenia

2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-17
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.
2019-03-04
Zmiany podatkowe dla polskich marynarzy
2019-03-01
Polski Komitet Koordynacyjny wspiera kampanię Fair Transport
2019-02-27
Co to jest Kampania Europa Fair Transportu?
2019-02-05
Rezolucja wspierająca NSZZ "Solidarność" w Gdynia Container Terminal S.A.
2019-01-31
Jak bronić standardów pracy na bałtyckich promach? Międzynarodowo ...
2019-01-22
Projekty ws podatków i ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy
2019-01-02
Wniosek strony pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy
2018-12-16
Marynarze bronią portowców