Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zakończyły się negocjacje ze Stowarzyszeniem Armatorów Norweskich

2018-11-13

Dnia 9 października 2018 roku odbyło się spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Stowarzyszenia Armatorów Norweskich (NSA) dot. warunków pracy i płacy dla polskich marynarzy zatrudnionych na statkach armatorów norweskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność": Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady i Magdalena Karp - Sekretarz Rady oraz przedstawiciele OZZOiM i Morskich Związków Zawodowych z Norwegii.

W trakcie spotkania omówiono m.in.:
1.    obecną sytuację norweskich armatorów należących do NSA;
2.    roszczenia i sprawy zgłaszane przez polskich marynarzy zatrudnionych na statkach u norweskich armatorów;
3.    proponowane poprawki do układów zbiorowych pracy.

W rezultacie spotkania przyjęto następujące uzgodnienia:
1.    wzrost wynagrodzeń: 2% wynagrodzenia zasadniczego (basic wage) z dniem 1 stycznia 2019 roku i 1%  wynagrodzenia zasadniczego (basic wage) z dniem 1 stycznia 2020 roku;
2.    wzrost kwot odszkodowań z tytułu niezdolności do pracy i śmierci: średnio o 5% z dniem 1 stycznia 2019 roku;
3.    wzrost kwoty Subsistance Allowance: o ok. 18%  z dniem 1 stycznia 2020 roku;
4.    wzrost kwoty wypłacanej marynarzom na pokrycie kosztów zabezpieczenia społecznego: o ok. 7% z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu