Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zakończyły się negocjacje ze Stowarzyszeniem Armatorów Norweskich

2018-11-13

Dnia 9 października 2018 roku odbyło się spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Stowarzyszenia Armatorów Norweskich (NSA) dot. warunków pracy i płacy dla polskich marynarzy zatrudnionych na statkach armatorów norweskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność": Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady i Magdalena Karp - Sekretarz Rady oraz przedstawiciele OZZOiM i Morskich Związków Zawodowych z Norwegii.

W trakcie spotkania omówiono m.in.:
1.    obecną sytuację norweskich armatorów należących do NSA;
2.    roszczenia i sprawy zgłaszane przez polskich marynarzy zatrudnionych na statkach u norweskich armatorów;
3.    proponowane poprawki do układów zbiorowych pracy.

W rezultacie spotkania przyjęto następujące uzgodnienia:
1.    wzrost wynagrodzeń: 2% wynagrodzenia zasadniczego (basic wage) z dniem 1 stycznia 2019 roku i 1%  wynagrodzenia zasadniczego (basic wage) z dniem 1 stycznia 2020 roku;
2.    wzrost kwot odszkodowań z tytułu niezdolności do pracy i śmierci: średnio o 5% z dniem 1 stycznia 2019 roku;
3.    wzrost kwoty Subsistance Allowance: o ok. 18%  z dniem 1 stycznia 2020 roku;
4.    wzrost kwoty wypłacanej marynarzom na pokrycie kosztów zabezpieczenia społecznego: o ok. 7% z dniem 1 stycznia 2019 roku.