Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zakończyły się negocjacje ze Stowarzyszeniem Armatorów Norweskich

2018-11-13

Dnia 9 października 2018 roku odbyło się spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Stowarzyszenia Armatorów Norweskich (NSA) dot. warunków pracy i płacy dla polskich marynarzy zatrudnionych na statkach armatorów norweskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność": Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady i Magdalena Karp - Sekretarz Rady oraz przedstawiciele OZZOiM i Morskich Związków Zawodowych z Norwegii.

W trakcie spotkania omówiono m.in.:
1.    obecną sytuację norweskich armatorów należących do NSA;
2.    roszczenia i sprawy zgłaszane przez polskich marynarzy zatrudnionych na statkach u norweskich armatorów;
3.    proponowane poprawki do układów zbiorowych pracy.

W rezultacie spotkania przyjęto następujące uzgodnienia:
1.    wzrost wynagrodzeń: 2% wynagrodzenia zasadniczego (basic wage) z dniem 1 stycznia 2019 roku i 1%  wynagrodzenia zasadniczego (basic wage) z dniem 1 stycznia 2020 roku;
2.    wzrost kwot odszkodowań z tytułu niezdolności do pracy i śmierci: średnio o 5% z dniem 1 stycznia 2019 roku;
3.    wzrost kwoty Subsistance Allowance: o ok. 18%  z dniem 1 stycznia 2020 roku;
4.    wzrost kwoty wypłacanej marynarzom na pokrycie kosztów zabezpieczenia społecznego: o ok. 7% z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Aktualności, wydarzenia

2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.