Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Postulaty organizacji marynarzy

Dnia 9 maja 2018 roku Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (KGMiŻŚ) uchwaliła dezyderat skierowany do Rady Ministrów w sprawie systemu zabezpieczenia społecznego oraz podatków marynarzy i rybaków. Wieloletnie działania i inicjatywy strony pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ ?Solidarność?, OZZOiM oraz FZZMiR) w sprawie zabezpieczenia społecznego i podatków polskich marynarzy zaczynają przynosić konkretne efekty.