Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Konferencja Fair Transport

2019-03-26

"Fair Transport w Europie" pod takim hasłem dnia 24 marca 2019 roku w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. spotkali się przedstawiciele marynarskich i portowych związków zawodowych afiliowanych w Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) oraz przedstawiciele parlamentu: Dorota Arciszewska Mielewczyk - Przewodnicząca Komisji Sejmowej Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Paweł Krężel - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") reprezentował Andrzej Kościk - Przewodniczącego Rady oraz przedstawiciele OZ/OM NSZZ "Solidarność" wchodzących w skład KSMMiR NSZZ "Solidarność".

W trakcie konferencji omówiono cele kampanii. Fair Transport Europe jest kampanią przeciwko dumpingowi socjalnemu w europejskim sektorze transportu. Europejskie związki zawodowe w sektorze transportu walczą o wysokiej jakości miejsca pracy dla pracowników transportu i bezpieczną, niezawodną obsługę klientów. Razem domagają się położenia kresu nieuczciwej konkurencji i wyzyskowi.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, że europejscy pracownicy transportu są atakowani, borykają się z nieuczciwą konkurencją, dumpingiem socjalnym i wyzyskiem. W wyniku takich działań europejscy pracownicy są narażeni na utratę pracy, złe warunki pracy, niepewne umowy i niskie zarobki. Nieuczciwa konkurencja i podejrzane praktyki biznesowe niszczą jakość usług, podważają prawa pracowników i zwiększają ryzyko dla bezpieczeństwa.

 

Dumping socjalny dotyczy pracowników transportu w całej Europie:

• Pracownicy wysyłani do innych krajów są często opłacani gorzej niż pracownicy lokalni,

• Niebezpiecznie długie godziny pracy, ponieważ pracodawcy i rządy ignorują zasady dotyczące czasu odpoczynku,

• Miejsca pracy niszczone przez nieuczciwą konkurencję na podstawie zaniżania kosztów, a nie zwiększania jakości,

• Międzynarodowe firmy dokonujące zatrudniania na podstawie najtańszych umów, pozostawiając pracowników bez wyraźnego dostępu do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,

• Pracownicy zatrudnieni na podstawie krótkoterminowych i niepewnych umów,

• Stałe podwykonawstwo, praca agencyjna i fałszywe samozatrudnienie - zerwanie więzi między pracownikiem a pracodawcą.

 

Europejskie związki zawodowe w sektorze transportu organizują się w całej Europie, aby pokazać swoją siłę, budując międzynarodowy tydzień działań w marcu 2019 roku. Szybko zbliżają się wybory europejskie - związki zawodowe oczekują od polityków wyraźnych zobowiązań, że będą bronić i rozwijać jakość pracy w sektorze transportu. To jest uczciwy transport!

 

Fair TransportFair TransportFair TransportFair TransportFair TransportFair Transport

Aktualności, wydarzenia

2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-17
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.
2019-03-04
Zmiany podatkowe dla polskich marynarzy
2019-03-01
Polski Komitet Koordynacyjny wspiera kampanię Fair Transport
2019-02-27
Co to jest Kampania Europa Fair Transportu?
2019-02-05
Rezolucja wspierająca NSZZ "Solidarność" w Gdynia Container Terminal S.A.
2019-01-31
Jak bronić standardów pracy na bałtyckich promach? Międzynarodowo ...
2019-01-22
Projekty ws podatków i ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy
2019-01-02
Wniosek strony pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy
2018-12-16
Marynarze bronią portowców