Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu

2019-04-04

Informujemy, że dnia 12 marca br. przekazaliśmy do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) naszą opinię w sprawie podatków polskich marynarzy. Poniżej zamieszczamy treść naszego wystąpienia.

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” (KSMMiR NSZZ „Solidarność”) jest za zmianą obecnych przepisów podatkowych rozszerzających zwolnienie podatkowe polskich marynarzy o prace na statkach o przynależności państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KSMMiR NSZZ „Solidarność” mając na uwadze:

    1.       liczne kontrowersje, zapytania i różnice interpretacyjne m.in. dot. „… 183 dni w roku podatkowym …”,

    2.       ochronę i promocję zatrudniania europejskich marynarzy,

stoi na stanowisku, że środek pomocowy polegający na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych za pracę na statkach powinien być zastosowany bez względu na okres zatrudnienia na statku w roku podatkowym.   

Jednocześnie KSMMiR NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie prawo do zgłoszenia poprawek w dalszym procesie legislacyjnym i/lub rozszerzające proponowane środki pomocowe.