Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu

2019-04-04

Informujemy, że dnia 12 marca br. przekazaliśmy do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) naszą opinię w sprawie podatków polskich marynarzy. Poniżej zamieszczamy treść naszego wystąpienia.

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” (KSMMiR NSZZ „Solidarność”) jest za zmianą obecnych przepisów podatkowych rozszerzających zwolnienie podatkowe polskich marynarzy o prace na statkach o przynależności państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KSMMiR NSZZ „Solidarność” mając na uwadze:

    1.       liczne kontrowersje, zapytania i różnice interpretacyjne m.in. dot. „… 183 dni w roku podatkowym …”,

    2.       ochronę i promocję zatrudniania europejskich marynarzy,

stoi na stanowisku, że środek pomocowy polegający na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych za pracę na statkach powinien być zastosowany bez względu na okres zatrudnienia na statku w roku podatkowym.   

Jednocześnie KSMMiR NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie prawo do zgłoszenia poprawek w dalszym procesie legislacyjnym i/lub rozszerzające proponowane środki pomocowe.

Aktualności, wydarzenia

2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy