Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu

2019-04-04

Informujemy, że dnia 12 marca br. przekazaliśmy do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) naszą opinię w sprawie podatków polskich marynarzy. Poniżej zamieszczamy treść naszego wystąpienia.

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” (KSMMiR NSZZ „Solidarność”) jest za zmianą obecnych przepisów podatkowych rozszerzających zwolnienie podatkowe polskich marynarzy o prace na statkach o przynależności państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KSMMiR NSZZ „Solidarność” mając na uwadze:

    1.       liczne kontrowersje, zapytania i różnice interpretacyjne m.in. dot. „… 183 dni w roku podatkowym …”,

    2.       ochronę i promocję zatrudniania europejskich marynarzy,

stoi na stanowisku, że środek pomocowy polegający na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych za pracę na statkach powinien być zastosowany bez względu na okres zatrudnienia na statku w roku podatkowym.   

Jednocześnie KSMMiR NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie prawo do zgłoszenia poprawek w dalszym procesie legislacyjnym i/lub rozszerzające proponowane środki pomocowe.

Aktualności, wydarzenia

2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-17
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.
2019-03-04
Zmiany podatkowe dla polskich marynarzy
2019-03-01
Polski Komitet Koordynacyjny wspiera kampanię Fair Transport
2019-02-27
Co to jest Kampania Europa Fair Transportu?
2019-02-05
Rezolucja wspierająca NSZZ "Solidarność" w Gdynia Container Terminal S.A.
2019-01-31
Jak bronić standardów pracy na bałtyckich promach? Międzynarodowo ...
2019-01-22
Projekty ws podatków i ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy
2019-01-02
Wniosek strony pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy
2018-12-16
Marynarze bronią portowców