Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Blumenthal na celowniku ITF

2019-04-18

W związku z ciągłym łamaniem praw marynarzy ITF rozpoczął akcje przeciwko niemieckiej firmie żeglugowej Johann M.K. Blumenthal. W ramach tej akcji 147 Inspektorów ITF będzie kontrolować flotę Blumenthala w portach na całym świecie.

"Inspektorzy ITF będą kontrolować flotę Blumenthala na całym świecie aby upewnić się, że ich załogi są właściwie opłacane, odpowiednio żywione i że wszystkie ich prawa są przestrzegane" – powiedział Inspektor ITF w Bremen i nadzorujący akcję Sven Hemme.

"Po zatrzymaniu statku Anna-Elisabeth przez władze australijskie a także stwierdzone naruszenie praw marynarzy na innych jego statkach w europejskich portach ochrona praw marynarzy zatrudnionych na statkach Blumenthala stała się priorytetem inspektorów ITF" – powiedział Hemme.

Oprócz ogłoszenia docelowej akcji ITF również skierował zaproszenie do szefa Blumenthala Maththias-K Reith aby nawiązał współpracę ze związkami w celu podniesienia standardów Marynarzy zatrudnionych pod "tanimi banderami".

"ITF rzuca wyzwanie jednej z najstarszych niemieckich firm żeglugowych aby zmodernizowała swoje działania i podejście do pracowników w taki sposób aby były one zgodne z oczekiwaniami międzynarodowych firm w 2019 roku" – powiedział Hemme.

"Trwałość i etyczne postępowanie w firmie jest w dzisiejszym świecie  równie ważne jak przestrzeganie podstawowych zasad i zarządzanie ryzykiem. Odpowiedzialne firmy starają, jako minimum, zapewnić odpowiednie warunki i operować na zasadach, które spełniają podstawowe obowiązki w zakresie praw człowieka, praw pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałają korupcji.

"Coraz częściej widzimy, że odpowiedzialni czarterujący odgrywają kluczową rolę w tej branży i przy podejmowaniu decyzji o wyborze statków do czarteru wybierają te, które posiadają certyfikaty ITF. Rzeczywistość jest taka, że brak regulacji  systemu FoC ("tanich bander") pozwala na wykorzystywanie i nadużywanie praw marynarzy i coraz częściej jest tak, że odpowiedzialni czarterujący nie są skłonni do podejmowania ryzyka i korzystania ze statków, które łamią te prawa".

"Wzywamy firmę Blumenthal do włączenia się w te zmiany aby pomóc ulepszyć światowy przemysł żeglugowy i objąć wszystkie statki FoC układami zbiorowymi ITF i zagwarantować , że prawa marynarzy i warunki ich pracy są chronione" – powiedział Sven Hemme.

(tłumaczenie ze strony ITF 12/04/2019)

Aktualności, wydarzenia

2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.
2019-03-04
Zmiany podatkowe dla polskich marynarzy
2019-03-01
Polski Komitet Koordynacyjny wspiera kampanię Fair Transport
2019-02-27
Co to jest Kampania Europa Fair Transportu?
2019-02-05
Rezolucja wspierająca NSZZ "Solidarność" w Gdynia Container Terminal S.A.
2019-01-31
Jak bronić standardów pracy na bałtyckich promach? Międzynarodowo ...