Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Blumenthal na celowniku ITF

2019-04-18

W związku z ciągłym łamaniem praw marynarzy ITF rozpoczął akcje przeciwko niemieckiej firmie żeglugowej Johann M.K. Blumenthal. W ramach tej akcji 147 Inspektorów ITF będzie kontrolować flotę Blumenthala w portach na całym świecie.

"Inspektorzy ITF będą kontrolować flotę Blumenthala na całym świecie aby upewnić się, że ich załogi są właściwie opłacane, odpowiednio żywione i że wszystkie ich prawa są przestrzegane" – powiedział Inspektor ITF w Bremen i nadzorujący akcję Sven Hemme.

"Po zatrzymaniu statku Anna-Elisabeth przez władze australijskie a także stwierdzone naruszenie praw marynarzy na innych jego statkach w europejskich portach ochrona praw marynarzy zatrudnionych na statkach Blumenthala stała się priorytetem inspektorów ITF" – powiedział Hemme.

Oprócz ogłoszenia docelowej akcji ITF również skierował zaproszenie do szefa Blumenthala Maththias-K Reith aby nawiązał współpracę ze związkami w celu podniesienia standardów Marynarzy zatrudnionych pod "tanimi banderami".

"ITF rzuca wyzwanie jednej z najstarszych niemieckich firm żeglugowych aby zmodernizowała swoje działania i podejście do pracowników w taki sposób aby były one zgodne z oczekiwaniami międzynarodowych firm w 2019 roku" – powiedział Hemme.

"Trwałość i etyczne postępowanie w firmie jest w dzisiejszym świecie  równie ważne jak przestrzeganie podstawowych zasad i zarządzanie ryzykiem. Odpowiedzialne firmy starają, jako minimum, zapewnić odpowiednie warunki i operować na zasadach, które spełniają podstawowe obowiązki w zakresie praw człowieka, praw pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałają korupcji.

"Coraz częściej widzimy, że odpowiedzialni czarterujący odgrywają kluczową rolę w tej branży i przy podejmowaniu decyzji o wyborze statków do czarteru wybierają te, które posiadają certyfikaty ITF. Rzeczywistość jest taka, że brak regulacji  systemu FoC ("tanich bander") pozwala na wykorzystywanie i nadużywanie praw marynarzy i coraz częściej jest tak, że odpowiedzialni czarterujący nie są skłonni do podejmowania ryzyka i korzystania ze statków, które łamią te prawa".

"Wzywamy firmę Blumenthal do włączenia się w te zmiany aby pomóc ulepszyć światowy przemysł żeglugowy i objąć wszystkie statki FoC układami zbiorowymi ITF i zagwarantować , że prawa marynarzy i warunki ich pracy są chronione" – powiedział Sven Hemme.

(tłumaczenie ze strony ITF 12/04/2019)