Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

2019-04-24

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ "Solidarność".

W tym wydaniu informujemy m.in. o celach kampanii Fair Transport Europe, standardach pracy na promach i w portach, procedurze składania skarg przez marynarzy wg Konwencji o Pracy na morzu, MLC 2006, itp.

Biuletyn Morski