Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

2019-05-27

Wkrótce upływa termin ważności Porozumienia między Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

31 grudnia 2019 roku traci ważność Porozumienie zawarte między właściwymi instytucjami Polski i Norwegii w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków tzw. NIS.
Z naszego punktu widzenia, brak takiego Porozumienia skutkować może faktycznym zaprzestaniem zatrudniania polskich marynarzy przez norweskich pracodawców.

W związku z tą sytuacją, Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" wraz z OZZOiM wystąpiła do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie działań dążących do zawarcia z władzami Norwegii wyżej wymienionego Porozumienia na kolejny okres.

Treść pisma TUTAJ