Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.

2019-06-05

Dzisiaj przedstawiciele europejskich związków zawodowych portowców przekazali silną i jasną wiadomość dla Gdynia Container Terminal i Hutchison. Wezwali do natychmiastowego zakończenia działań antyzwiązkowych i przywrócenia do pracy Marka Szymczaka - Przewodniczącego KM NSZZ "Solidarność" GCT.S.A.

Vice Przewodniczącey Sekcji Dokerów ITF - Nick Steam - wezwał Hutchison m.in. do działania: "Panie Cheng, jeśli jest pan przyzwoitym człowiekiem i jeśli Hutchison jest przyzwoitym operatorem terminala z porządnymi standardami, to powinniśmy usiąść razem, aby uzyskać zadowalające rozwiązanie. Nie możemy mówić o przyzwoitym zachowaniu lub dobrej wierze, jeśli pracownicy są zwalniani za pracę w związku. W Porcie w Rotterdamie, mamy duży terminal Hutchison, terminal, z którego Hutchison może być dumny. Ale nigdy nie będziemy akceptować działań podejmowanych na terminalu w Gdyni. To jest dyskredytujące i wstydliwe. Panie Cheng, proszę wziąść odpowiedzialność i rozwiązać to teraz!"