Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"

2019-06-24

Poniżej publikujemy Stanowisko Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") przyjęte przez Radę Sekcji w dniu 28.05.2019 roku z okazji 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność".

KSMMiR NSZZ "S"

Stanowisko Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność” nr 2/XI/05/2019

w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ „Solidarność”

 

Dnia 5 maja 1989 roku jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność” marynarzy i rybaków utworzyły komitet założycielski Sekcji Morskiej NSZZ „Solidarność”.

W 30-rocznicę utworzenia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” Rada Sekcji wyraża uznanie i podziękowanie wszystkim członkom NSZZ „Solidarność”, założycielom, delegatom i przedstawicielom organizacji NSZZ „Solidarność”:

  •          Polskiej Żeglugi Morskiej
  •          Polskich Linii Oceanicznych
  •          Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Usługowego i Rybołówstwa Morskiego „TRANSOCEAN”
  •          Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich GRYF
  •          Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich ODRA
  •          Polskiej Żeglugi Bałtyckiej
  •          Polskiego Ratownictwa Okrętowego
  •          Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich DALMOR
  •          BARKA Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich

za wierność ideałom NSZZ „Solidarność” i wkład pracy w tworzenie KSMMiR NSZZ „Solidarność”.