Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka

2019-08-13

Po incydentach w Zatoce Omańskiej, a zwłaszcza w Cieśninie Hormuz, w ciągu ostatnich 12 tygodni, Międzynarodowe Forum Negocjacyjne (IBF) uznało dziś (od red. 13.08.2019 roku) Cieśninę jako Tymczasową Strefę Ryzyka. Oznacza to, że marynarze, którzy zostali zaatakowani w strefie, mają prawo do premii i podwójnej rekompensaty za śmierć i inwalidztwo.

Jest to wynik dyskusji Komitetu Stref Wojennych IBF w ciągu ostatnich tygodni, który uważnie monitoruje sytuację i ryzyko związane z żeglugą w tym regionie.

Mówiąc na zakończenie rozmów, kapitan Koichi Akamine, Przewodniczący Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG), powiedział: „Te dyskusje nigdy nie będą łatwe. Po pierwszych atakach w Zatoce Omańskiej w maju i czerwcu może się wydawać, że trzeba szybko działać, aby wyznaczyć obszar ryzyka. Ważne jest jednak, aby w takich przypadkach cofnąć się i ocenić rzeczywiste zagrożenie dla żeglugi oraz najodpowiedniejsze środki, jakie należy podjąć. JNG jest przekonana, że wprowadziła oznaczenie, które odpowiednio uwzględnia obawy marynarzy przepływających przez Cieśninę. ”

Przewodniczący IMEC (International Maritime Employer Council – Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich), kapitan Belal Ahmed, dodał: „W świetle bieżącego zainteresowania mediów, Cieśnina Hormuz jest kluczową drogą żeglugową, nie tylko dla tankowców, ale także, na przykład, kontenerowców w drodze do Jebel Ali i nie tylko. Dla stowarzyszenia pracodawców ważne było, aby uspokoić marynarzy, którzy mogą być narażeni na dodatkowe ryzyko w okolicy. Wzywamy odpowiedzialne strony do przyspieszenia uwolnienia zatrzymanych marynarzy. ”

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF (International Transport Workers’ Federation – Międzynarodowa Federacja Transportowców) David Heindel powiedział: „To trudny okres dla branży, a w szczególności dla marynarzy, którzy po prostu starają się zapewnić dochód swoim rodzinom. Chociaż jest to drażliwa kwestia polityczna i dziś dotknęła tylko tankowce i potencjalnie statki pod banderą brytyjską, naszym pragnieniem było, aby IBF wykazał przywództwo i reagował szybko na obawy marynarzy przepływających przez ten region.”

„Cieszę się, że nasi partnerzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą prośbę, aby zareagować na potencjalne ryzyko, jakie istnieje obecnie dla wszystkich statków i wszystkich marynarzy przepływających przez Cieśninę Hormuz.” dodał Heindel. „Wciąż wzywamy do spokoju w tym rejonie i uwolnienia załogi”.

Nowa strefa podwyższonego ryzyka jest określona przez następujące współrzędne, ale wyklucza trzy mile morskie od głównych linii brzegowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu i Iranu:

Na zachodzie: linia łącząca Ra's-e Dastakan (26 ° 33'N - 55 ° 17'E) w Iranie, na południe do latarni morskiej Jaztal Hamra (25 ° 44'N - 55 ° 48'E), w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (wspólny limit z Zatoką Perską).
Na wschodzie: linia łącząca Ra’s Limah (25 ° 57'N - 56 ° 28'E), w Omanie, na wschód do Ra's al K?h (25 ° 48'N - 57 ° 18'E), w Iranie (wspólne limit z Morzem Arabskim).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...