Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka

2019-08-13

Po incydentach w Zatoce Omańskiej, a zwłaszcza w Cieśninie Hormuz, w ciągu ostatnich 12 tygodni, Międzynarodowe Forum Negocjacyjne (IBF) uznało dziś (od red. 13.08.2019 roku) Cieśninę jako Tymczasową Strefę Ryzyka. Oznacza to, że marynarze, którzy zostali zaatakowani w strefie, mają prawo do premii i podwójnej rekompensaty za śmierć i inwalidztwo.

Jest to wynik dyskusji Komitetu Stref Wojennych IBF w ciągu ostatnich tygodni, który uważnie monitoruje sytuację i ryzyko związane z żeglugą w tym regionie.

Mówiąc na zakończenie rozmów, kapitan Koichi Akamine, Przewodniczący Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG), powiedział: „Te dyskusje nigdy nie będą łatwe. Po pierwszych atakach w Zatoce Omańskiej w maju i czerwcu może się wydawać, że trzeba szybko działać, aby wyznaczyć obszar ryzyka. Ważne jest jednak, aby w takich przypadkach cofnąć się i ocenić rzeczywiste zagrożenie dla żeglugi oraz najodpowiedniejsze środki, jakie należy podjąć. JNG jest przekonana, że wprowadziła oznaczenie, które odpowiednio uwzględnia obawy marynarzy przepływających przez Cieśninę. ”

Przewodniczący IMEC (International Maritime Employer Council – Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich), kapitan Belal Ahmed, dodał: „W świetle bieżącego zainteresowania mediów, Cieśnina Hormuz jest kluczową drogą żeglugową, nie tylko dla tankowców, ale także, na przykład, kontenerowców w drodze do Jebel Ali i nie tylko. Dla stowarzyszenia pracodawców ważne było, aby uspokoić marynarzy, którzy mogą być narażeni na dodatkowe ryzyko w okolicy. Wzywamy odpowiedzialne strony do przyspieszenia uwolnienia zatrzymanych marynarzy. ”

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF (International Transport Workers’ Federation – Międzynarodowa Federacja Transportowców) David Heindel powiedział: „To trudny okres dla branży, a w szczególności dla marynarzy, którzy po prostu starają się zapewnić dochód swoim rodzinom. Chociaż jest to drażliwa kwestia polityczna i dziś dotknęła tylko tankowce i potencjalnie statki pod banderą brytyjską, naszym pragnieniem było, aby IBF wykazał przywództwo i reagował szybko na obawy marynarzy przepływających przez ten region.”

„Cieszę się, że nasi partnerzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą prośbę, aby zareagować na potencjalne ryzyko, jakie istnieje obecnie dla wszystkich statków i wszystkich marynarzy przepływających przez Cieśninę Hormuz.” dodał Heindel. „Wciąż wzywamy do spokoju w tym rejonie i uwolnienia załogi”.

Nowa strefa podwyższonego ryzyka jest określona przez następujące współrzędne, ale wyklucza trzy mile morskie od głównych linii brzegowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu i Iranu:

Na zachodzie: linia łącząca Ra's-e Dastakan (26 ° 33'N - 55 ° 17'E) w Iranie, na południe do latarni morskiej Jaztal Hamra (25 ° 44'N - 55 ° 48'E), w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (wspólny limit z Zatoką Perską).
Na wschodzie: linia łącząca Ra’s Limah (25 ° 57'N - 56 ° 28'E), w Omanie, na wschód do Ra's al K?h (25 ° 48'N - 57 ° 18'E), w Iranie (wspólne limit z Morzem Arabskim).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności, wydarzenia

2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.
2019-03-04
Zmiany podatkowe dla polskich marynarzy
2019-03-01
Polski Komitet Koordynacyjny wspiera kampanię Fair Transport
2019-02-27
Co to jest Kampania Europa Fair Transportu?
2019-02-05
Rezolucja wspierająca NSZZ "Solidarność" w Gdynia Container Terminal S.A.
2019-01-31
Jak bronić standardów pracy na bałtyckich promach? Międzynarodowo ...