Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony

2019-08-19

Masowiec pod banderą liberyjską m/v Lita został zatrzymany na 9 dni po tym jak belgijskie władze przeprowadziły inspekcję statku i wykryły dziesiątki naruszeń wymogów bezpieczeństwa oraz zaniedbań związanych z warunkami pracy załogi.

„Właściwa konserwacja urządzeń statkowych jest tak samo ważna, jak właściwe traktowanie marynarzy – awaria jednego z systemów może prowadzić do poważnych wypadków. Ponownie przekonaliśmy się, że niskie standardy Blumenthala dotyczą nie tylko jednego z jego statków lecz całej jego floty a kolejny jego statek został zatrzymany z powodu naruszeń wymogów bezpieczeństwa„ – powiedział Inspektor ITF Sven Hemme.

Kontrolę PSC – w następstwie skargi marynarza - przeprowadzono w porcie Gandawa w dniu 1 lipca 2019 roku. Inspektorzy stwierdzili 36 uchybień, w tym poważne usterki, które doprowadziły do zatrzymania statku.

Poważne naruszenia obejmowały: niedziałające oświetlenie awaryjne, baterie i przełączniki, nienadające się do użytku urządzenia ratujące życie, nieprawidłowo utrzymywane łodzie ratunkowe, nieodpowiednie gaśnice a także niewystarczające szkolenie przeciwpożarowe załogi oraz problemy z ogólna polityką bezpieczeństwa i procedurami na pokładzie. Inspektorzy wykryli również szereg wad konstrukcyjnych oraz niewystarczającą konserwację elektryczną, rdzę i niebezpieczne, uszkodzone drzwi.

M/v Lita pozostawała w areszcie przez 9 dni – do czasu usunięcia krytycznych braków i została zwolniona 9 lipca 2019 roku. Statek ten był również celem protestów związku zwodowego dokerów afiliowanego w ITF w porcie Gandawa. Portowcy dostarczyli załodze wodę pitną, gdy dowiedzieli się, że w maju, podczas pobytu statku w Brazylii  marynarze aby przetrwać zmuszani byli do zbierania wody deszczowej z plandek.

„Wielokrotnie  widzieliśmy różne nieprawidłowości i  naruszenia norm na statkach Blumenthala co jest charakterystyczne dla systemu FoC (od red. Flag of Convenience - taniej bandery), który zezwala na wykorzystywanie i nadużywanie siły roboczej międzynarodowych marynarzy” – powiedział Hemme.

„Ciągle wzywamy Blumenthala do udziału w zmianach, które pomogłyby polepszyć światowy przemysł morski i objąć wszystkie jego  statki układami ITF oraz zgodzić się na przejrzysty system, który zapewni marynarzom prawa do wolności i właściwej ochrony warunków pracy. Firma nadal ignoruje ITF, dlatego ponownie zwracamy się do rządów na całym świecie aby zaapelowały do swoich Port State Control o baczne przyglądanie się flocie Blumenthala i kontrole jego statków w portach w celu upewnienia się, że ponad 700 marynarzy zatrudnionych w jego flocie nie jest narażonych na niebezpieczeństwo lub wyzyskiwanych„ – powiedział S.Hemme.

 

Tłumaczenie art. ze strony internetowej ITF

Aktualności, wydarzenia

2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.