Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich

2019-10-03

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" jako jedna z trzech ogólnopolskich organizacji związkowych marynarzy, razem z OZZOiM oraz FZZMiR, współtworzy stronę pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. Uczestniczymy w trójstronnym dialogu za stroną rządową i stroną pracodawców reprezentując interesy pracowników branży morskiej.

Celem powołania Zespołu, jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego w zakresie gospodarki morskiej oraz rozwiązywanie problemów związanych z transportem morskim i rybołówstwem morskim. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki morskiej państwa oraz interesów pracowników i pracodawców. Zespół stanowi forum konsultacji w zakresie przepisów krajowych wdrażających postanowienia ratyfikowanych umów prawa międzynarodowego, w szczególności konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz prawa Unii Europejskiej (UE).

W ostatnich kilku latach przedstawiciele uczelni morskich z Gdyni i ze Szczecina podnosili problem i poważne trudności jakie napotykają absolwenci tych szkół morskich w odbyciu obowiązkowych praktyk morskich – wymaganych konwencją STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Sprawa realizacji praktyk morskich dla polskich absolwentów szkół morskich również przedstawiana była przez przedstawicieli strony pracodawców w kontekście kosztów praktyk morskich ponoszonych przez armatorów.

W rezultacie wielu spotkań i w odpowiedzi na wnioski stron Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) opublikowało dnia 17.09.2019 roku projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn „Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich” Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Koszt całkowity projektu wynosi: 10 695 993,00 zł Koszt dofinansowania z UE wynosi: 9 014 582,90zł.

Opis projektu znajduje się na stronie internetowej MGMiŻŚ: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/praktyki-morskie-dla-studentow-uczelni-morskich

 

 

Aktualności, wydarzenia

2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy