Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków

2020-05-22

Zachęcamy wszystkich marynarzy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza ITF dotyczącego środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach w związku z COVID-19.

Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG

2020-05-15

Zalecane Protokoły Ramowe aby zapewnić bezpieczne zmiany w załodze i podróżowanie podczas pandemii koronawiusa (Covid-19).

Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)

2020-05-15

ETF i ECSA wysłały wspólny list do Europejskiej Komisarz ds. Transportu, prosząc ją o pomoc w zapewnieniu ogólnoeuropejskiej koordynacji we wdrażaniu Ram Protokołów IMO w celu zapewnienia bezpiecznych podmian załogi statku i podróży w czasie pandemii COVID-19.

ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą

2020-05-13

W obliczu kryzysu załóg w branży żeglugowej ITF wyraził dzisiaj głęboki żal z powodu doniesień o samobójstwie młodej kobiety zatrudnionej na pokładzie "Royal Princess" oraz śmierci młodego Chińczyka na statku "Mariner of the Seas".

Wiadomość ITF dla marynarzy

2020-05-11

Wiadomość od przewodniczącego Sekcji Marynarzy ITF Davida Heindel'a. To jest wiadomość dla każdego afiliowanego w ITF związku marynarzy i każdego ich członka - marynarzy, którzy profesjonalnie i rzetelnie wypełniają swoje obowiązki w tym niespotykanym i niepewnym czasie.

Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas

2020-05-08

Kryzys COVID-19 postawił przed światową społecznością marynarzy liczne wyzwania. Pracodawcy morscy, związki zawodowe marynarzy wraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi nieustannie pracują nad tym by zapewnić pracę i uznać poświęcenie naszych marynarzy, którzy zapewniają światu niezbędne produkty, w tym żywność, lekarstwa i paliwa.

Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19

2020-05-07

Kompleksowy "plan działania" został opracowany przez związki zawodowe, przemysł związany z łańcuchami dostaw i we współpracy z agencjami ONZ.

Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy

2020-05-04

W Dzienniku Ustaw, poz. 792, zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie zwalnia z kwarantanny marynarzy i rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu kontraktu.

COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach

2020-04-30

W czasach, gdy marynarze pozwalają na utrzymanie świata w ruchu, COVID-19 nie może być pretekstem do obniżania płac i warunków pracy marynarzy.

Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową

2020-04-29

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Pracowników* 2020 ruch światowych związków zawodowych wezwał rządy i organy odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracy na całym świecie do uznania SARS-CoV-2 za ryzyko zawodowe a COVID-19 za chorobę zawodową.

Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).

2020-04-28

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca pracy na morzu z 2006 roku (MLC) jasno stwierdza - marynarz pracujący na statku ma prawo do należytej ochrony zdrowia oraz dostępu do szybkiej i odpowiedniej opieki medycznej, w tym podstawowej opieki dentystycznej.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku

2020-04-28

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach. Pamiętamy o pracownikach, którzy stracili swoje życie z powodu COVID-19.

ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy

2020-04-27

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) i jej globalna sieć stowarzyszeń członkowskich, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) oraz 215 związków zawodowych marynarzy wzywają marynarzy na całym świecie do włączenia syren na swoich statkach przebywających w porcie o godz. 12:00 czasu lokalnego w międzynarodowym dniu Święta Pracy 1 maja 2020.

Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

2020-04-27

Informacje o bezpieczeństwie wchodzenia do zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych. Charakterystyka sprzętu i procedur które powinien zapewnić armator. Czy praca w zbiornikach jest typową pracą marynarską ?

Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii

2020-04-22

Oświadczenie przewodniczącego ITF Paddy Crumlina i sekretarz generalnego ITF Stephena Cottona w imieniu afiliantów ITF z całego świata oraz 20 milionów członków z najważniejszych branż łańcucha dostaw takich jak: żegluga, kolej, prace portowe, drogowe, lotnicze, transport miejski, rybołówstwo i turystyka.