Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu

2020-03-24

Wiadomość od Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) z dnia 23 marca 2020 roku.

ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19

2020-03-23

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) napisały wspólnie list otwarty do agencji ONZ w sprawie globalnego przemysłu morskiego, wzywając do uznania kluczowej roli marynarzy w czasie tego nadzwyczajnego kryzysu.

Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego

2020-03-23

Wpływ szybkiego i ogólnoświatowego rozprzestrzeniania się COVID-19 w przemyśle morskim, w szczególności w branży statków wycieczkowych, nie schodzi z czołówek gazet od chwili globalnego wybuchu pandemii.

Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19

2020-03-20

Poniżej zamieszczamy wytyczne MGMiŻŚ dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą

2020-03-19

Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało, że coraz więcej krajów wprowadza i nakłada ograniczenia w podróżowaniu, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Koronawirus mocno uderzył w globalny łańcuch dostaw, co zakłóciło pracę przemysłu odbijając się na całej gospodarce światowej.

Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

2020-03-18

Informujemy, że dnia 10 marca br Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy (OZZOiM) skierowała do ZUS prośbę o wystąpienie do odpowiednich władz Królestwa Norwegii w celu zawarcia stosownego Porozumienia na kolejny okres tzn od 1 lipca 2020 roku.

Porady dla statków dotyczące COVID-19

2020-03-10

Dostępne są już nowe wytyczne dotyczące unikania i radzenia sobie z wybuchem epidemii koronawirusa na statkach. Obejmują one badania przed wejściem na statek, kabiny przeznaczone do izolacji, plany postępowania z epidemią, śledzenie kontaktów, kwarantannę, czyszczenie i dezynfekcję.

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19

2020-03-06

Poniżej udostępniamy dokument przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia dotyczący koronowirusa. Docelowym odbiorcą załączonego dokumentu jest każdy organ związany z ochroną zdrowia publicznego przeciwko COVID-19 na pokładzie statków.

Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS

2020-03-02

Informujemy, że otrzymaliśmy potwierdzenie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Directorate of Labour Welfare w zakresie regulowanym rozporządzeniem nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków

2020-02-26

19 lutego br. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i Europejska Federacja Transportowców (ETF) wezwały operatorów statków do oddania prac przy mocowaniu ładunków pracownikom lądowym w portach.

ZANIM ZAOKRĘTUJESZ

2020-02-21

Porady Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) w sprawie marynarskiej umowy o pracę na morzu (seaman's employment contract).

Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy

2020-01-31

Porady i najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle przestrzega wszystkich rad Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących wybuchu epidemii, która pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym.

Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy

2020-01-28

Europejska Federacja Transportowców (ETF) przyłącza się do oświadczenia przedstawicieli przemysłu morskiego w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego UE dla marynarzy.

27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ

2020-01-10

We wtorek 14 stycznia 2020 roku przypada 27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ.

Zwolnienie podatkowe dla marynarzy

2019-12-17

16 grudnia 2019 roku Komisja Europejska zatwierdziła, jako zgodny z rynkiem wewnętrznym przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej środek pomocy państwa, polegający na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy.