Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Infolinia dla ukraińskich marynarzy, portowców i ich rodzin

2022-03-08

Pod numerem telefonu +48 789869377 działa całodobowa infolinia dla ukraińskich marynarzy, portowców i ich rodzin.

Komunikat Prezydium KK NSZZ "Solidarność" w sprawie pomocy Związku dla Ukrainy

2022-03-03

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w sposób kompleksowy uruchamia program wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Solidarność udostępni ośrodki wypoczynkowe dla uchodźców wojennych z Ukrainy

2022-03-02

W pierwszej kolejności będą to domy wczasowe w lokalizacji Jarnołtówek i Spała, które są w stanie przyjąć godnie nawet kilkaset osób.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" jest dziś z narodem Ukraińskim

2022-03-02

Dnia 01.03.2022 roku rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Spale. Posiedzenie rozpoczęła modlitwa, również w intencji ofiar barbarzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Polski Komitet Koordynacyjny Morskich Afiliantów ITF ds kampanii FOC i POC wspiera naród ukraiński, pracowników transportu, członków ukraińskiego związku zawodowego MTWTU i członków ich rodzin

2022-02-28

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę dnia 25.02.2022 roku Polski Komitet Koordynacyjny Morskich Afiliantów (PKKMA) ds kampanii FOC i POC wysłał do Oleg Grigoryuk - Przewodniczącego MTWTU - słowa wsparcia i zadeklarował swoją pomoc.

Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę

2022-02-25

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę, przesyłamy Narodowi ukraińskiemu wyrazy wsparcia w walce o wolność - czytamy w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

OTWARCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ITF

2022-01-28

W dniu 26 stycznia 2022 roku ITF ogłosiła otwarcie pierwszego w historii konkursu fotograficznego ITF. Jego celem jest pokazanie triumfów, wyzwań i ciężkiej pracy milionów pracowników transportu na całym świecie we wszystkich sektorach, branżach i łańcuchach dostaw.

Informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)

2022-01-26

Informujemy, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i instytucją norweską NAV - Social Insurance and Contributions dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register).

W 2022 roku priorytetem w sektorze morskim jest uznanie, poszanowanie i wdrożenie podstawowych praw socjalnych pracowników transportu wodnego na poziomie Unii Europejskiej (UE)

2022-01-18

Pandemia COVID-19 ma ciągle bezprecedensowy wpływ na pracowników transportu wodnego. W całej UE marynarze, pracownicy portowi, członkowie załóg są nadal mobilizowani do utrzymania handlu i łańcuchów dostaw, rybacy nadal zapewniają społeczeństwu żywność pomimo napotykanych trudności i przeszkód oraz zwiększonego ryzyka narażenia się na COVID-19.

Związki zawodowe i branża żeglugowa uruchamiają nowy program kwarantanny, aby zapobiec kryzysowi zmian załogi w obliczu wariantu Omicron

2021-12-17

Armatorzy, związki zawodowe i grupy pracodawców morskich tworzą własną, zatwierdzoną, sieć obiektów kwarantanny aby zapewnić marynarzom bezpieczne zamustrowanie na statek pomimo nieprzewidywalnych zmian w rządowej polityce dotyczącej granic.

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) mówi, że należy skończyć z nadużyciami wobec pracowników dorywczych

2021-12-13

Ogłoszona w dniu 9 grudnia 2021 nowa Dyrektywa UE zakłada, że pracownicy dorywczy, wobec których stosuje się elastyczne formy zatrudnienia, (tzw. "gig workers" - niezależni wykonawcy, osoby prowadzące własną działalność, samozatrudnieni, wykonujące prace dorywcze) będą traktowani jak pracownicy.

Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów

2021-12-02

Informujemy, że Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi mi.in. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", skierowała pismo do Ministra Finansów w sprawie pilnej publikacji Interpretacji Ogólnej dot. stosowania postanowień konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Norwegią.

Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi

2021-12-01

W dniu dzisiejszym, w Światowym Dniu Aids, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wzywa wszystkich zainteresowanych z całego sektora transportu, aby podczas pandemii Covid 19 nie tracili zainteresowania profilaktyką HIV i nie zmarnowali z trudem osiągniętych dotychczas postępów.

Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy

2021-11-24

XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" zaapelował do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie stosownych działań w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy.

ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu

2021-10-21

Inspektor ITF został fizycznie zaatakowany przez kapitana statku i ten bezprecedensowy atak musi, według ITF, zostać potępiony.