Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw

2021-10-15

Ponad 375 związków zawodowych reprezentujących 12 milionów pracowników transportu z 118 krajów skierowało list do szefów rządów.

Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw

2021-09-30

Pismo IATA, ICS, IRU i ITF ostrzegające przed "upadkiem" światowego systemu transportowego.

Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

2021-08-17

Przekazujemy naszym czytelnikom najnowsze wydanie Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ "Solidarność".

Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom

2021-08-13

Nowe narzędzie internetowe ITF pomoże marynarzom poszukującym pracy w przebiciu się przez labirynt oszustów i podejrzanych agentów załogowych.

Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich

2021-08-10

Informujemy, że dnia 10.08.2021 roku Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzą Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła do Ministerstwa Finansów o przyspieszenie realizacji zobowiązań podjętych przez przedstawicieli ministerstwa w zakresie interpretacji pojęcia "terytorium lądowe państw".

Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC

2021-08-06

ITF dodała siedem państw do swojej listy "tanich bander". Są to kraje, które pobierają opłaty rejestracyjne ale unikają wszelkich zobowiązań, które wynikają z bycia państwem bandery.

Szczepienia marynarzy

2021-08-02

Od początku pandemii Covid-19 Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich (IMEC) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle współpracowały ze sobą, aby zapewnić marynarzom ochronę przed koronawirusem i kontynuować wymiany załogi przy minimalnych zakłóceniach.

ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19

2021-07-29

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w kontekście ograniczonych zapasów szczepionek, włączyła marynarzy do listy pracowników, którzy powinni być traktowani priorytetowo w szczepieniach przeciwko COVID-19.

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa

2021-07-08

W rezultacie kilkuletnich działań organizacji związkowych w Morskich Służbach Poszukiwania i Ratownictwa: Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" MSiPR oraz OZZOiM Przedstawicielstwo Międzyzakładowe przy MSPiR - SAR i PRO, wspieranych przez KSMMiR NSZZ "Solidarność" i OZZOiM, w dniu wczorajszym Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła dezyderat w sprawie sytuacji marynarzy i innych pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa do Prezesa Rady Ministrów.

Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)

2021-07-01

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2021 roku pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a instytucją norweską NAV - Social Insurance and Contributions zostało podpisane Porozumienie dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register).

Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu

2021-06-28

25 czerwca - Dzień Marynarza a tegorocznym tematem przewodnim jest "sprawiedliwa przyszłość dla marynarzy". Nie ma jednak sensu zastanawiać się, jak wygląda sprawiedliwa przyszłość dla marynarzy na świecie, podczas gdy niesprawiedliwa teraźniejszość tak głośno domaga się naszej uwagi - i naszego działania.

Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

2021-06-17

Informujemy, że dnia 8 czerwca br Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy (OZZOiM) skierowała do ZUS prośbę o wystąpienie do odpowiednich władz Królestwa Norwegii w celu zawarcia stosownego Porozumienia na kolejny okres tzn od 1 lipca 2021 roku.

Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek

2021-05-24

W dniu 21 maja br. związki zawodowe marynarzy, aby zapobiec po raz trzeci wymknięciu się spod kontroli kryzysu związanego ze zmianami załogi, wezwały rządy, szczególnie te związane z gospodarką morską, do poparcia powszechnego dostępu do szczepionek przeciwko Covid-19.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE

2021-05-14

Dnia 13.04.2021 roku Prezydium KK NSZZ "Solidarność" przyjęło stanowisko w sprawie braku współpracy rządu z partnerami społecznymi w sprawie projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE.

Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii

2021-05-07

Armatorzy i przedstawiciele marynarzy zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o powołanie między-agencyjnej grupy zadaniowej, która zbada wdrożenie i praktyczne stosowanie Konwencji MLC 2006 podczas pandemii, w tym jej wpływ na podstawowe prawa marynarzy i branżę żeglugową.