Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

OTWARCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ITF

2022-01-28

W dniu 26 stycznia 2022 roku ITF ogłosiła otwarcie pierwszego w historii konkursu fotograficznego ITF. Jego celem jest pokazanie triumfów, wyzwań i ciężkiej pracy milionów pracowników transportu na całym świecie we wszystkich sektorach, branżach i łańcuchach dostaw.

Informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)

2022-01-26

Informujemy, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i instytucją norweską NAV - Social Insurance and Contributions dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register).

W 2022 roku priorytetem w sektorze morskim jest uznanie, poszanowanie i wdrożenie podstawowych praw socjalnych pracowników transportu wodnego na poziomie Unii Europejskiej (UE)

2022-01-18

Pandemia COVID-19 ma ciągle bezprecedensowy wpływ na pracowników transportu wodnego. W całej UE marynarze, pracownicy portowi, członkowie załóg są nadal mobilizowani do utrzymania handlu i łańcuchów dostaw, rybacy nadal zapewniają społeczeństwu żywność pomimo napotykanych trudności i przeszkód oraz zwiększonego ryzyka narażenia się na COVID-19.

Związki zawodowe i branża żeglugowa uruchamiają nowy program kwarantanny, aby zapobiec kryzysowi zmian załogi w obliczu wariantu Omicron

2021-12-17

Armatorzy, związki zawodowe i grupy pracodawców morskich tworzą własną, zatwierdzoną, sieć obiektów kwarantanny aby zapewnić marynarzom bezpieczne zamustrowanie na statek pomimo nieprzewidywalnych zmian w rządowej polityce dotyczącej granic.

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) mówi, że należy skończyć z nadużyciami wobec pracowników dorywczych

2021-12-13

Ogłoszona w dniu 9 grudnia 2021 nowa Dyrektywa UE zakłada, że pracownicy dorywczy, wobec których stosuje się elastyczne formy zatrudnienia, (tzw. "gig workers" - niezależni wykonawcy, osoby prowadzące własną działalność, samozatrudnieni, wykonujące prace dorywcze) będą traktowani jak pracownicy.

Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów

2021-12-02

Informujemy, że Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi mi.in. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", skierowała pismo do Ministra Finansów w sprawie pilnej publikacji Interpretacji Ogólnej dot. stosowania postanowień konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Norwegią.

Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi

2021-12-01

W dniu dzisiejszym, w Światowym Dniu Aids, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wzywa wszystkich zainteresowanych z całego sektora transportu, aby podczas pandemii Covid 19 nie tracili zainteresowania profilaktyką HIV i nie zmarnowali z trudem osiągniętych dotychczas postępów.

Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy

2021-11-24

XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" zaapelował do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie stosownych działań w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy.

ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu

2021-10-21

Inspektor ITF został fizycznie zaatakowany przez kapitana statku i ten bezprecedensowy atak musi, według ITF, zostać potępiony.

Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw

2021-10-15

Ponad 375 związków zawodowych reprezentujących 12 milionów pracowników transportu z 118 krajów skierowało list do szefów rządów.

Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw

2021-09-30

Pismo IATA, ICS, IRU i ITF ostrzegające przed "upadkiem" światowego systemu transportowego.

Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

2021-08-17

Przekazujemy naszym czytelnikom najnowsze wydanie Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ "Solidarność".

Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom

2021-08-13

Nowe narzędzie internetowe ITF pomoże marynarzom poszukującym pracy w przebiciu się przez labirynt oszustów i podejrzanych agentów załogowych.

Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich

2021-08-10

Informujemy, że dnia 10.08.2021 roku Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzą Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła do Ministerstwa Finansów o przyspieszenie realizacji zobowiązań podjętych przez przedstawicieli ministerstwa w zakresie interpretacji pojęcia "terytorium lądowe państw".

Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC

2021-08-06

ITF dodała siedem państw do swojej listy "tanich bander". Są to kraje, które pobierają opłaty rejestracyjne ale unikają wszelkich zobowiązań, które wynikają z bycia państwem bandery.