Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Porozumienie pomiędzy NAV i ZUS podpisane

2020-08-04

Informujemy, że Porozumienie pomiędzy instytucją norweską NAV i ZUS dotyczące osób zamieszkałych w Polsce, a zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS), zostało zawarte na okres od 01.07.2020 do 31.12.2020.

Oświadczenie ITF w sprawie kryzysu zmian załogi - 16 lipca 2020

2020-07-17

Dzisiaj minął miesiąc od czasu, gdy ITF - Międzynarodowa Federacja Transportowców powiedziała rządom na świecie, że "już wystarczy" oraz, że światowa federacja związkowa oraz jej afilianci będą pomagać marynarzom na całym świecie w egzekwowaniu ich prawa do zakończenia pracy, zejścia ze statku i repatriacji do swoich domów i rodzin po zakończeniu kontraktów.

Ocalony od zapomnienia - podniesienie polskiej bandery na historycznym jachcie S/Y Polonez

2020-07-15

Dnia 04 lipca br. na przystani jachtowej w Szczecinie, po dwóch latach remontu, podniesiono polską banderę na legendarnym jachcie Polonez, na którym na przełomie 1972/1973 roku Kapitan Krzysztof Baranowski opłynął kulę ziemską.

Niszczenie związków, żółte związki, mobbing: co to znaczy być działaczem związkowym w porcie w Gdyni

2020-07-14

Niedawno Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) opublikowała Globalny Indeks Praw 2020, w którym zawarła stan praw pracowniczych na całym świecie.

Leczenie marynarzy na lądzie

2020-07-14

Jedną z konsekwencji pandemii są trudności w przestrzeganiu, przez niektóre państwa, zobowiązań wobec marynarzy do ułatwiania udzielania im pomocy medycznej na lądzie. Taka sytuacja jest całkowicie nie do zaakceptowania przez ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców).

Przemysł morski wzywa przywódców UE: ułatwiajcie repatriację, podmiany załóg, urlopy na lądzie i opiekę medyczną!

2020-07-09

W związku z nasilającym się kryzysem humanitarnym, wynikającym z braku odpowiednich działań rządów, aby zapewnić podmiany załóg, zainteresowane strony europejskiego i międzynarodowego przemysłu żeglugowego połączyły siły aby poszukać przywództwa politycznego i zaangażować przywódców europejskich w działania dla dobra marynarzy.

Rządy muszą działać aby sprowadzić marynarzy do domu

2020-07-01

Rządy są w stanie rozwiązać rosnący kryzys humanitarny i muszą podjąć działania w celu sprowadzenia marynarzy do domu i umożliwienia ich następcom dołączenia do statków.

Otwarty przekaz od głównych związków zrzeszonych w ITF, dostarczających pracowników oraz światowych marynarzy i społeczności międzynarodowej

2020-06-30

Wyścig, aby opracować odpowiedź na skontrolowanie wirusa Covid-19, ochronić ludzi i zapewnić ulgę podniszczonym gospodarkom, jest pilnym priorytetem.

Ich historia: marynarze, aby powrócić do domu, podejmują strajk głodowy w Tilbury

2020-06-29

ITF pomaga porzuconej załodze w Tilbury i Bristolu. Cztery miesiące bez wynagrodzenia i 48 godzin bez jedzenia - 47 marynarzy u wybrzeży Wielkiej Brytanii rozpaczliwie pragnie wrócić do domu, do swoich rodzin.

DZIEŃ MARYNARZA 2020: Pozwólcie im jechać do domu!

2020-06-25

Wydaje się, że wszyscy zdają sobie sprawę z tej sytuacji: z powodu COVID-19 i ograniczeń w podróżowaniu marynarze na całym świecie mają trudności w zastąpieniu ich przez nowe załogi i repatriacji.

Kryzys związany z podmianami załóg: wspólne oświadczenie ITF i JNG

2020-06-23

Od wybuchu pandemii Covid-19 ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i JNG (Wspólna Grupa Negocjacyjna) wraz z Międzynarodową Izbą Żeglugi pracowały niestrudzenie nad znalezieniem rozwiązania problemu podmiany załóg.

W krytycznym momencie kryzysu związanego z podmianami załogi marynarze na świecie z zadowoleniem przyjmują wsparcie papieża Franciszka

2020-06-22

W środę papież Franciszek opublikował oświadczenie wideo, w którym oddał hołd marynarzom i rybakom oraz wyraził uznanie za ich trud ponoszony z powodu pandemii COVID-19.

Kampania w mediach społecznościowych - akcja dla marynarzy

2020-06-19

KRYZYS POMIAN ZAŁOGI - PODZIEL SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI - NAJWYŻSZY CZAS ABY RZĄDY USŁYSZAŁY TWÓJ GŁOS - POMÓŻ NAM POMÓC SOBIE

Komunikat ITF do marynarzy: Już wystarczy, teraz podmiana załogi

2020-06-17

Marynarze, wiemy, że Wy i Wasi bliscy oraz przyjaciele mają już dość.

Marynarz kluczowym pracownikiem transportu - wniosek strony pracowników

2020-06-16

Dnia 15 czerwca br. strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie uznania marynarzy z kluczowych pracowników transportu.