Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

W solidarności z marynarzami i ich rodzinami

2020-06-05

Wszechstronnie i wyczerpująco media przedstawiły niedogodności zamknięcia ludzi w domach, przeniesienia edukacji i pracy do sieci elektronicznej obsługiwanej z własnego mieszkania. Wszyscy poczuli, czym jest "uwięzienie", izolacja i lęk przed kontaktem z drugim człowiekiem. W tym światowym doświadczeniu pandemii koronawirusa trzeba zobaczyć jeszcze jeden jej aspekt. Nie możemy zapominać o marynarzach na statkach, którzy pracują tam dniem i nocą, a dla których epidemiczny rygor jest szczególnie dotkliwy.

COVID-19: Przemysł żeglugowy powtarza żądania podjęcia działań przez Komisję Europejską w sprawie umożliwienia zmian w załogach

2020-06-04

W oczekiwaniu na dzisiejsze (od red. 04.06.2020 roku) spotkanie ministrów transportu i jutrzejsze (od red. 05.06.2020 roku) spotkanie ministrów spraw wewnętrznych ETF i ECSA, wraz z międzynarodowym stowarzyszeniem żeglugi pasażerskiej (Cruise Line International Associacion) i Światową Radą Żeglugi (WSC), skierowały wspólny list do ministrów.

Ankieta dla marynarzy !!!

2020-05-29

Jeśli jesteś marynarzem, który musiał przedłużyć swój kontrakt / pobyt na statku ze względu na zamknięte granice i ograniczenia podróży, oraz potrzebujesz podmiany ta ankieta jest dla CIEBIE!

MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"

2020-05-29

Liderzy najważniejszych na świecie władz morskich, lotniczych i do spraw pracy wydali wspólne oświadczenie wzywające rządy do ułatwienia zmian w załogach oraz uznanie milionów pracowników w krytycznych, z powodu obecnej pandemii, branżach za "pracowników kluczowych".

ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".

2020-05-25

Światowi liderzy przemysłu i żeglugi wezwali Sekretarz Generalnego ONZ, żeby przekonał 193 państwa członkowskie do pilnego działania w celu uniknięcia "kryzysu humanitarnego" spowodowanego zatrzymaniem na całym świecie ponad 200 000 przemęczonych i wyczerpanych psychicznie marynarzy, którzy utknęli w pracy na swoich statkach i nie są w stanie zakończyć swoich obowiązków.

Petycja on-line dot. marynarzy

2020-05-25

Jak wiecie ITF - Międzynarodowa Federacja Transportowców - niestrudzenie pracuje nad tym, aby ułatwić podmiany załogi tak aby podmiany te powróciły do stanu w miarę podobnego do normalnego.

Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków

2020-05-22

Zachęcamy wszystkich marynarzy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza ITF dotyczącego środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach w związku z COVID-19.

Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG

2020-05-15

Zalecane Protokoły Ramowe aby zapewnić bezpieczne zmiany w załodze i podróżowanie podczas pandemii koronawiusa (Covid-19).

Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)

2020-05-15

ETF i ECSA wysłały wspólny list do Europejskiej Komisarz ds. Transportu, prosząc ją o pomoc w zapewnieniu ogólnoeuropejskiej koordynacji we wdrażaniu Ram Protokołów IMO w celu zapewnienia bezpiecznych podmian załogi statku i podróży w czasie pandemii COVID-19.

ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą

2020-05-13

W obliczu kryzysu załóg w branży żeglugowej ITF wyraził dzisiaj głęboki żal z powodu doniesień o samobójstwie młodej kobiety zatrudnionej na pokładzie "Royal Princess" oraz śmierci młodego Chińczyka na statku "Mariner of the Seas".

Wiadomość ITF dla marynarzy

2020-05-11

Wiadomość od przewodniczącego Sekcji Marynarzy ITF Davida Heindel'a. To jest wiadomość dla każdego afiliowanego w ITF związku marynarzy i każdego ich członka - marynarzy, którzy profesjonalnie i rzetelnie wypełniają swoje obowiązki w tym niespotykanym i niepewnym czasie.

Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas

2020-05-08

Kryzys COVID-19 postawił przed światową społecznością marynarzy liczne wyzwania. Pracodawcy morscy, związki zawodowe marynarzy wraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi nieustannie pracują nad tym by zapewnić pracę i uznać poświęcenie naszych marynarzy, którzy zapewniają światu niezbędne produkty, w tym żywność, lekarstwa i paliwa.

Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19

2020-05-07

Kompleksowy "plan działania" został opracowany przez związki zawodowe, przemysł związany z łańcuchami dostaw i we współpracy z agencjami ONZ.

Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy

2020-05-04

W Dzienniku Ustaw, poz. 792, zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie zwalnia z kwarantanny marynarzy i rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu kontraktu.

COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach

2020-04-30

W czasach, gdy marynarze pozwalają na utrzymanie świata w ruchu, COVID-19 nie może być pretekstem do obniżania płac i warunków pracy marynarzy.