Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy

2020-01-28

Europejska Federacja Transportowców (ETF) przyłącza się do oświadczenia przedstawicieli przemysłu morskiego w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego UE dla marynarzy.

Uzyskanie ważnej wizy umożliwiającej zejście na ląd jest ważnym aspektem dobrego samopoczucia marynarzy. Zejście na ląd jest prawem każdego marynarza a po spędzeniu wielu dni i nocy na statku ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia. Prawo marynarzy do wolnego na lądzie stanowi część Konwencji o Pracy na Morzu Międzynarodowej Organizacji Pracy (Regulacja 2.4) oraz Konwencji FAL* ( Konwencja o Ułatwieniach w Międzynarodowym Ruchu Morskim) Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Ta ostatnia Konwencja została kilka lat temu wzmocniona, stanowiąc, że „ nie może być dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne lub pochodzenie społeczne”.

Gdy statki znajdują się w portach marynarze powinni mieć zatem możliwość łatwego opuszczenia statku – bez względu na ich narodowość. Istniejące w UE procedury często jednak utrudniają terminowe wydawanie wiz marynarzom. Ma to duży wpływ na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie.

Kodeks Wizowy UE, który zacznie obowiązywać od 2 lutego 2020 roku, nie uznał marynarzy za specjalną kategorię pracowników, pomimo, że wykazano ich niski profil ryzyka oraz ich międzynarodowe prawo do urlopu i przebywania na lądzie.

Dlatego ETF wzywa państwa członkowskie UE do dopilnowania aby wdrożenie Kodeksu Wizowego było odpowiednio stosowane wobec marynarzy. Oświadczenie branżowe wspierane przez ETF, ITF, ECSA (European Community Shipowners’ Associations – Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej) , ICS( International Chamber of Shipping – Międzynarodowa Izba Żeglugi )  oraz CLIA (Cruise Lines International Associations – Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Pasażerskich)  zostało przesłane do rządów UE i Komisji Europejskiej. Dokument wyjaśnia, w jaki sposób należy wdrożyć Kodeks aby zapewnić marynarzom korzystanie z niektórych ułatwień jakie zapewnia Kodeks, takich jak ramy czasowe dla wniosków wizowych, wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu i wydawanie wiz na granicy.

Ponadto ETF odnosi się do potrzeby ratyfikacji i wdrożenia Konwencji 185 Międzynarodowej Organizacji Morskiej jako alternatywnego narzędzia ułatwiającego marynarzom urlop na lądzie, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów bezpieczeństwa państw portu. Wdrożenie konwencji w sprawie dokumentu tożsamości marynarza przyniosłoby znaczne ułatwienia w stosowaniu prawa marynarza do urlopu na lądzie.

*FAL Convention (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) – konwencja obowiązuje od 1967 roku ale jest stale aktualizowana . Zawiera ona normy I zalecane praktyki oraz zasady upraszczające formalności, wymogi dotyczące dokumentacji i procedury dotyczące przybycia, pobytu i wypłynięcia statków.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF: https://www.etf-europe.org/etf-joins-maritime-industry-statement-on-the-application-of-eu-visa-code-to-seafarers/

Aktualności, wydarzenia

2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2020-03-10
Porady dla statków dotyczące COVID-19
2020-03-06
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19
2020-03-02
Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS
2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"