Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Biuletyn Morski

Aktualne wydanie

nr 3 (89) III kwartał 2018

W tym wydaniu Biuletynu Morskiego:

Aktualna lista z danymi kontaktowymi do wszystkich Inspektorów ITF na całym świecie. Zabierz ją ze sobą na statek, jeżeli jesteś marynarzem należącym do Organizacji afiliowanej w ITF.

• O zakresie działalności Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "S", afiliowanej w ITF i ETF.
• O działalności ITF i braku tolerancji na zaniżanie płac marynarzy.
• O Kongresie ITF, który odbył się w dniach 14 – 20 października 2018 r.w Singapurze
• O zmianie na stanowisku Szefa Seafarers Trust ITF.
• O najnowszych działaniach Europejskiej Federacji Transportowców.
• W stałym cyklu porad dla marynarzy rozpoczynamy temat malarii, próbujemy odpowiedzieć
na pytanie, czy istnieje nadzór nad lekami ordynowanymi marynarzom na malarię.
• Informujemy o procedurze składania skarg przez marynarzy w oparciu o zasady przewidziane
w Konwencji MLC.
• O historii powstania Międzynarodowej Federacji Transportowców.

 

 

Numery archiwalne

Aktualności, wydarzenia