Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Biuletyn Morski

Aktualne wydanie

nr 2 (88) II kwartał 2018

W tym wydaniu Biuletynu Morskiego:

Aktualna lista z danymi kontaktowymi do wszystkich Inspektorów ITF na całym świecie. Zabierz ją ze sobą na statek, jeżeli jesteś marynarzem należącym do Organizacji afiliowanej w ITF.

  • Polecamy pamięci zapisy Konwencji MLC, która określa prawa marynarzy do przyzwoitych warunków pracy. Szczegóły wewnątrz Biuletynu.
  • Przypominamy o procedurach zachowania się załogi statku w wyniku ataku piratów.
  • O propozycji zabezpieczenia się przed wykorzystaniem Twoich
    podstępnie wyłudzonych danych osobowych.
  • O dezyderacie w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy.
  • O powrocie Koncertu "Tym, Którzy nie Powrócili z Morza" i porzuceniu pomysłu likwidacji tego artystycznego wydarzenia.

 

Numery archiwalne