Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Biuletyn Morski

 

Aktualne wydanie

nr (96) - 2023


W tym wydaniu Biuletynu Morskiego można znaleźć między innymi informacje z 2023 roku:

  •        o XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność";
  • o XV Walnym Zebraniu Delegatów KSMMiR NSZZ "Solidarność";
  • o działaniach KSMMiR NSZZ "Solidarność" na rzecz powrotu statków pod polską banderę;
  • o braku zabezpieczena zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy;
  • o przuceniach marynarzy;
  • o działaniach rządu RP ws ratyfikacji Konwencji MOP nr 185 dot. krajowych dowodów tożsamości marynarzy;
  • o działaniach ITF przeciwko tanim banderom.

 

 

Numery archiwalne