Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność
w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk

Tel. + 48 600 344 230