Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

MOZ NSZZ "S" Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

NSZZ "S" przy Polskiej Żegludze Bałtyckiej

ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg

Tel/fax: +48 94 355 22 04

E-mail:
kolobrzeg@nms.org.pl