Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Z obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

2023-11-21

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w nowej kadencji członkowie przyjęli dwa stanowiska. Pierwsze stanowisko sprzeciwia się likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej natomiast, drugie zaś wyraża sprzeciw wobec przywrócenia przywilejów emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. Obrady KK NSZZ "Solidarność" odbyły się w Spale w dniu 15.11.2023 roku.

Poniżej zamieszczamy link do artykułu ze strony internetowej KK NSZZ "Solidarność" i tysol.pl gdzie można zapoznać się szczegółami przyjętych stanowisk: https://www.solidarnosc.org.pl/solidarnosc-sprzeciwia-sie-likwidacji-ipn-i-przywroceniu-przywilejow-emerytalnych-esbekom/