Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Dane z 2023 roku dotyczące porzucania marynarzy stanowią powód do niepokoju

2024-01-23

Dnia 19 stycznia 2024 roku Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) opublikowała swoje dane dotyczące ilości statków porzuconych w 2023 roku, które wskazują na niepokojący wzrost tej liczby w porównaniu z rokiem poprzednim.

Łącznie zgłoszono 132 porzucenia, czyli o 13 więcej niż w 2022 roku – co stanowi wzrost o 10,92%. Zdecydowana większość tych raportów (129) została sporządzona przez ITF.

Zgodnie z Konwencją o Pracy na Morzu z 2006 roku („MLC”) marynarza uznaje się za porzuconego, jeśli armator nie pokrywa kosztów repatriacji marynarza, lub pozostawi go bez niezbędnego zaopatrzenia i wsparcia, lub w inny sposób jednostronnie zerwie z nimi kontakty, w tym nie wypłaci marynarzowi umownego wynagrodzenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy.

Kluczowe ustalenia wykazały, że:

  • W 129 zgłoszonych przez ITF przypadkach zaległe wynagrodzenia przekroczyły 12,1 miliona dolarów.
  • 1676 marynarzy z porzuconych statków skontaktowało się z ITF.
  • Najczęściej porzucani byli marynarze indyjscy – ponad 400 przypadków.

Do tej pory ITF odzyskała zaległe wynagrodzenia z 60 w/w statków o wartości ponad 10,9 miliona dolarów. Ostateczna kwota przekroczy 12,1 miliona dolarów, ponieważ rozstrzygnięcie spraw zajmie trochę czasu i  z pewnością zgłoszą się także inni marynarze, co zwiększy kwotę wynagrodzeń podlegających zwrotowi.

Steve Trowsdale, Koordynator Inspektoratu ITF, powiedział: „ Utrzymujący się wzrost liczby porzuconych marynarzy jest nie do przyjęcia. Jest to konsekwencja działania branży, w której marynarz może być towarem do wyrzucenia. Marynarze i ich rodziny płacą najwyższą cenę za chciwość i nieprzestrzeganie zobowiązań przez armatorów, muszą znosić nieludzkie konsekwencji systemu, który zagraża ich dobru, godności i podstawowym prawom człowieka. Inspektorzy ITF wykonują niesamowitą robotę, pociągając do odpowiedzialności tych armatorów, którzy próbują uniknąć odpowiedzialności za traktowanie marynarzy jak  współczesnych niewolników ”.

Największą liczbę porzuceń według państw bandery odnotowano:

Panama - 23

Palau - 12

Kamerun - 11

St.Kitts&Nevis - 8

Nieznane - 8

Komory - 6

Tanzania - 6

Togo - 6

 

 Komunikat prasowy ze strony internetowej ITF z dnia 11.01.2024 roku.