Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Morskich Służb i Przedsiębiorstw Ratowniczych

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"
Morskich Służb i Przedsiębiorstw Ratowniczych

ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Tel.: +48 58 660 76 53

E-mail:
solidarnosc@sar.gov.pl