Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

MKZ NSZZ "Solidarność" Polska Żegluga Morska

NSZZ "S" przy Polskiej Żegludze Morskiej

Plac Rodła 8
70-419 Szczecin

Tel: +48 91 359 40 84

E-mail:
pzmsolidarnosc@wp.pl
pzmsolidarnosc@neostrada.pl