Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Marynarzy i Rybaków

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Marynarzy i Rybaków

ul. Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia

tel. +48 (58) 621 85 41
tel./fax +48 (58) 661 20 35

E-mail:
marynarz@nms.org.pl

www.marynarz.org