Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Aktualności, wydarzenia

2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"

W związku z zapytaniami dot. sytuacji marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym" na statkach uprawiających żeglugę poza polskimi portami (np. w systemie 2 tygodnie na statku, 2 tygodnie na lądzie), przekraczającymi granicę lądową celem wjazdu na terytorium RP, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) informuje ...

Czytaj więcej...
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dot. stosowania rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie kwarantanny marynarzy, poniżej przedstawiamy informacje Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dot. jego stosowania po roboczej konsultacji MGMiŻŚ ze Strażą Graniczną (SG).

Czytaj więcej...
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)

Około 90% światowego handlu jest transportowane drogą morską, która stanowi siłę napędową globalnej gospodarki i uzależniona jest od 2 milionów marynarzy i personelu morskiego, którzy obsługują statki na całym świecie.

Czytaj więcej...
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu

Zajmujący się transportem Container News ujawnił niebezpieczne praktyki, które zagrażają życiu marynarzy.

Czytaj więcej...
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy

Światowi liderzy związków zawodowych Sharan Burrow, sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) i Stephen Cotton, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) piszą o znaczeniu ochrony pracowników łańcucha dostaw podczas pandemii COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"

Informujemy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaktualizowało wersję "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19". Pisaliśmy o tym 20 marca br.

Czytaj więcej...
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz

LIST OTWARTY OD 1,6 MLN MARYNARZY NA ŚWIECIE - życie marynarza: "niewidzialna" siła robocza, która napędza handel światowy.

Czytaj więcej...
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu

Wiadomość od Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) z dnia 23 marca 2020 roku.

Czytaj więcej...
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) napisały wspólnie list otwarty do agencji ONZ w sprawie globalnego przemysłu morskiego, wzywając do uznania kluczowej roli marynarzy w czasie tego nadzwyczajnego kryzysu.

Czytaj więcej...
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego

Wpływ szybkiego i ogólnoświatowego rozprzestrzeniania się COVID-19 w przemyśle morskim, w szczególności w branży statków wycieczkowych, nie schodzi z czołówek gazet od chwili globalnego wybuchu pandemii.

Czytaj więcej...
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19

Poniżej zamieszczamy wytyczne MGMiŻŚ dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą

Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało, że coraz więcej krajów wprowadza i nakłada ograniczenia w podróżowaniu, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Koronawirus mocno uderzył w globalny łańcuch dostaw, co zakłóciło pracę przemysłu odbijając się na całej gospodarce światowej.

Czytaj więcej...
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

Informujemy, że dnia 10 marca br Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy (OZZOiM) skierowała do ZUS prośbę o wystąpienie do odpowiednich władz Królestwa Norwegii w celu zawarcia stosownego Porozumienia na kolejny okres tzn od 1 lipca 2020 roku.

Czytaj więcej...
2020-03-10
Porady dla statków dotyczące COVID-19

Dostępne są już nowe wytyczne dotyczące unikania i radzenia sobie z wybuchem epidemii koronawirusa na statkach. Obejmują one badania przed wejściem na statek, kabiny przeznaczone do izolacji, plany postępowania z epidemią, śledzenie kontaktów, kwarantannę, czyszczenie i dezynfekcję.

Czytaj więcej...
2020-03-06
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19

Poniżej udostępniamy dokument przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia dotyczący koronowirusa. Docelowym odbiorcą załączonego dokumentu jest każdy organ związany z ochroną zdrowia publicznego przeciwko COVID-19 na pokładzie statków.

Czytaj więcej...
2020-03-02
Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS

Informujemy, że otrzymaliśmy potwierdzenie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Directorate of Labour Welfare w zakresie regulowanym rozporządzeniem nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czytaj więcej...
2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków

19 lutego br. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i Europejska Federacja Transportowców (ETF) wezwały operatorów statków do oddania prac przy mocowaniu ładunków pracownikom lądowym w portach.

Czytaj więcej...
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ

Porady Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) w sprawie marynarskiej umowy o pracę na morzu (seaman's employment contract).

Czytaj więcej...
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy

Porady i najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle przestrzega wszystkich rad Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących wybuchu epidemii, która pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym.

Czytaj więcej...
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy

Europejska Federacja Transportowców (ETF) przyłącza się do oświadczenia przedstawicieli przemysłu morskiego w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego UE dla marynarzy.

Czytaj więcej...
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ

We wtorek 14 stycznia 2020 roku przypada 27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ.

Czytaj więcej...
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy

16 grudnia 2019 roku Komisja Europejska zatwierdziła, jako zgodny z rynkiem wewnętrznym przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej środek pomocy państwa, polegający na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy.

Czytaj więcej...
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne

Czytaj więcej...
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) informacjami dot problemów z książeczkami żeglarskimi na stronie MGMiŻŚ umieszczone zostało wyjaśnienie w tej sprawie.

Czytaj więcej...
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC

Dnia 29 listopada 2019 roku Polski Komitet Koordynacyjny Morskich Afiliantów ITF ds. kampanii FOC i POC w skład którego wchodzą: Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ "Solidarność" oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie wszelkich możliwych działań, zgodnych z prawem, w celu natychmiastowego zwolnienia polskiego kapitana statku UBC SAVANNAH z aresztu w Meksyku.

Czytaj więcej...
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy

Poniżej przedstawiamy:
- artykuł "Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy" z Biuletynu Marynarskiego Międzynarodowej Federacji Transportowców - ITF z 2018 roku;
- zestaw narzędzi, sporządzonych przez ITF we wrześniu 2017 roku, informujących marynarzy o przysługujących im prawach zawierających wspólne wytyczne IMO/MOP.

Czytaj więcej...
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" afiliowana m.in. w Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) zachęca do wypełnienia ankiety na temat umiejętności marynarzy.

Czytaj więcej...
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?

Co sądzą profesjonaliści morscy o autonomicznej żegludze (fragmenty raportu Federacji Nautilus w skład której wchodzi 21 związków z 16 krajów, reprezentuje łącznie 90 000 profesjonalistów morskich)

Czytaj więcej...
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg

Piractwo i rozboje - często z użyciem broni - w wielu "zapalnych" punktach świata, nadal stanowią zagrożenie dla załóg. Najbardziej niebezpiecznym obszarem, w którym odnotowuje się napady i rozboje pozostają wody u wybrzeży Afryki Zachodniej, jednakże ostatnie incydenty zgłaszane do Międzynarodowego Biura Morskiego (International Maritime Bureau) i całodobowego Centrum Zgłaszania Piractwa (24- hour Piracy Reporting Centre) wskazują na gwałtowny wzrost przestępczości w południowo- wschodniej Azji.

Czytaj więcej...
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet

Z okazji Światowego Dnia Godnej Pracy, który był obchodzony 7 października 2019 roku, ETF uruchomiła ankietę online na temat tego jak sprawić aby transport był bardziej odpowiedni dla zatrudnionych w nim kobiet.

Czytaj więcej...

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ “Solidarność” prowadzi działalność w obronie praw marynarzy i rybaków morskich.

Jesteśmy wierni ideałom strajków sierpniowych w 1980 roku, porozumień zawartych 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku i opieramy swoją działalność na Statucie NSZZ “Solidarność”.

Znak KSM NSZZ ''Solidarność''' - Znak zrzeszenia marynarzy i rybaków.Dnia 2 grudnia 1980 roku w Szczecinie na spotkaniu Komisji Porozumiewawczych NSZZ “Solidarność” Przedsiębiorstw Gospodarki Morskiej ze Szczecina i Gdyni powstała Sekcja Krajowa Żeglugi i Gospodarki Morskiej przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność”. W dniu 8 grudnia 1980 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ “Solidarność” udzieliła Sekcji pełnomocnictw do pertraktacji z rządem. Nieszczęścia stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku, dotknęły kadrę morską NSZZ “Solidarność” i przerwały oficjalną działalność morskich struktur NSZZ “Solidarność”. Wielu naszych kolegów było prześladowanych i zostało uwięzionych. Władza komunistyczna wprowadziła niespotykane w historii ustawodawstwo militaryzujące flotę handlową...