Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Aktualności, wydarzenia

2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek

W dniu 21 maja br. związki zawodowe marynarzy, aby zapobiec po raz trzeci wymknięciu się spod kontroli kryzysu związanego ze zmianami załogi, wezwały rządy, szczególnie te związane z gospodarką morską, do poparcia powszechnego dostępu do szczepionek przeciwko Covid-19.

Czytaj więcej...
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE

Dnia 13.04.2021 roku Prezydium KK NSZZ "Solidarność" przyjęło stanowisko w sprawie braku współpracy rządu z partnerami społecznymi w sprawie projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE.

Czytaj więcej...
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii

Armatorzy i przedstawiciele marynarzy zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o powołanie między-agencyjnej grupy zadaniowej, która zbada wdrożenie i praktyczne stosowanie Konwencji MLC 2006 podczas pandemii, w tym jej wpływ na podstawowe prawa marynarzy i branżę żeglugową.

Czytaj więcej...
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu wczorajszym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii marynarze nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny (w tym tej bezwarunkowej, niepodlegającej skróceniu), jeśli udają się na statek lub wracają z niego do domu.

Czytaj więcej...
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać

Od czasów starożytnych żegluga podlegała specjalnym regulacjom. W konsekwencji marynarze byli postrzegani jako "szczególny przypadek", a ta etykieta była od dawna używana do uzasadnienia ich wyłączenia z nowoczesnego prawodawstwa chroniącego prawa pracowników w sektorach lądowych.

Czytaj więcej...
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu

Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) potępia niechęć rządu Rumunii do angażowania się w sprawę dialogu społecznego a także tworzonej przez rząd atmosfery zastraszania związków zawodowych transportu.

Czytaj więcej...
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku

Związki zawodowe i pracodawcy transportu morskiego wzywają rządy aby w czasie pandemii Covid-19 uznały marynarzy za "kluczowych pracowników".

Czytaj więcej...
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19

Szefowie pięciu organizacji ONZ zaapelowali o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach COVID-19 pracowników transportu morskiego i lotniczego, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę we wspieraniu światowego handlu i mobilności, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Czytaj więcej...
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) przyjęła z rozczarowaniem kolejne odroczenie "negocjacji kosztów" przez pracodawców morskich należących do Międzynarodowego Forum Negocjacyjnego (International Bargaining Forum - IBF).

Czytaj więcej...
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego wspólnego projektu "Sprawiedliwy i zrównoważony transport wodny w Europie: żegluga śródlądowa, porty i sektory rybołówstwa ETF budują skoncentrowane na człowieku reakcje na globalne zagrożenia".

Czytaj więcej...
2021-03-30
Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach

W dniu wczorajszym Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ponowiła swoją zdecydowaną prośbę aby marynarze i pracownicy transportu lotniczego byli traktowani priorytetowo przez rządy w ich programach szczepień przeciwko Covid-19. ITF z zadowoleniem przyjęła ubiegłotygodniowe oświadczenie organów ONZ popierające to stanowisko.

Czytaj więcej...
2021-03-26
Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy

Przekazujemy przewodnik dla marynarzy dotyczący szczepień przeciwko COVID-19, który w sposób jasny i czytelny opisuje: czym jest szczepionka i jak działa, typy szczepionek, czy szczepionki są bezpieczne i kto może je otrzymać, jak długo trwa odporność po szczepieniu, czy po szczepieniu można zarazić się wirusem, itp.

Czytaj więcej...
2021-03-19
Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)

Obawy związane ze wzrostem liczby marynarzy dotkniętych kryzysem, związanym ze zmianami załogi, spowodowanym nowymi wariantami COVID.

Czytaj więcej...
2021-03-18
"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy

Komunikat prasowy ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 18 marca 2021 roku.

Czytaj więcej...
2021-03-17
Sąd uwięził kapitana w hotelu nad Kanałem Sueskim

"To może być ostatnia wiadomość, którą piszę" - napisał 11 lutego br. kapitan statku m/v Kenan Mete po tym, gdy awaria generatora awaryjnego pogrążyła jego statek w ciemnościach.

Czytaj więcej...
2021-03-08
ECSA i ETF: Więcej kobiet musi zostać zachęconych do pracy w żegludze i zatrzymanych w tej pracy

Europejscy partnerzy społeczni transportu morskiego, Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Europejska Federacja Transportowców (ETF), nieustannie opowiadają się za zwiększonym udziałem kobiet w europejskiej żegludze.

Czytaj więcej...
2021-02-25
Wspólne oświadczenie światowych związków zawodowych

OECD na rozdrożu. Zbliżający się wybór następnego Sekretarza generalnego OECD* (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) będzie wyznacznikiem bądź powszechnej, dostępnej dla każdego, przyszłości gospodarczej, bądź większej nierówności, gniewu i rozpaczy ludzi na świecie.

Czytaj więcej...
2021-02-10
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczepień polskich marynarzy

W odpowiedzi na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, o którym informowaliśmy na naszej stronie internetowej i FB dnia 12 stycznia br. ...

Czytaj więcej...
2021-02-04
Polska na liście Państw Członkowskich i Członków Stowarzyszonych IMO, które przyznały marynarzom status pracowników kluczowych

Informacja Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia marynarzy jako kluczowych pracowników transportu.

Czytaj więcej...
2021-02-02
Marynarz zabity w przerażającym ataku pirackim - rządy wezwane do podjęcia działań aby uniknąć ryzyka większej ilości ofiar

W sobotnim ataku pirackim w Zatoce Gwinejskiej został zabity jeden marynarz a 15 innych zabrano jako zakładników.

Czytaj więcej...
2021-01-29
Deklaracja Neptuna zobowiązuje przemysł morski do działania mającego na celu zakończenie kryzysu związanego ze zmianami załogi

Nowe globalne zobowiązanie podpisane przez ponad 300 liderów branży morskiej i praw człowieka ma zmienić oczekiwania i nałożyć odpowiedzialność na przemysł morski za wykorzystanie swoich wpływów aby zakończyć pogłębiający się kryzys związany ze zmianami załogi. Sygnatariuszami tego dokumentu są duże międzynarodowe koncerny, takie jak BP, Cargill, Rio Tinto i Shell.

Czytaj więcej...
2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.

Branża żeglugowa domaga się priorytetowego szczepienia marynarzy w obliczu ponownych zmagań związanych ze zmianami załóg. Aby uniknąć powtórzenia się "kryzysu zmian załogi" w 2020 roku Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) kieruje apele do rządów o umieszczenie na czele kolejki do szczepień, jako kluczowych pracowników, marynarzy i znajdujących się na pierwszej linii pracowników portowych.

Czytaj więcej...
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") dwukrotnie wystąpiła o zaliczenie polskich marynarzy do "Etapu II" kolejności szczepień w "Projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19".

Czytaj więcej...
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)

Informujemy, że Porozumienie pomiędzy instytucją norweską NAV i ZUS dotyczące osób zamieszkałych w Polsce, a zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS), zostało zawarte na kolejny okres tj. od 01.01.2021 do 30.06.2021.

Czytaj więcej...
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe

Istotne orzeczenie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) stwierdza, że podczas pandemii Covid-19 rządy naruszyły prawa marynarzy i nie zastosowały się do kilku postanowień Konwencji o Pracy na Morzu (MLC), w tym Artykułu 1 ustęp 2 o obowiązku współpracy.

Czytaj więcej...
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)

W dniu 10 grudnia 2020 roku zebrała się Grupa Sterująca Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG) i omówiła okólnik (20) 123 Międzynarodowej Rady Pracodawców Morskich (IMEC) "Minimalna płaca podstawowa MOP dla AB i płaca podstawowa IBF - wyjaśnienie różnic", który został opublikowany 1 grudnia 2020 roku.

Czytaj więcej...
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA), Europejska Federacja Transportorowców (ETF), Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wystosowały wspólny list do przewodniczącego Komisji Von der Leyena, wiceprzewodniczącego Schinasa, komisarz Johansson i komisarz Valean ponawiając apel do Komisji Europejskiej o realizację obietnicy zapewnienia szybkiego zejścia na ląd ludzi uratowanych na morzu przez statki handlowe i ich załogi.

Czytaj więcej...
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg

Wzrasta presja na rządy aby uznały marynarzy za "kluczowych pracowników" żeby uniknąć, w tym przedświątecznym okresie, możliwości pracy przymusowej i łamania praw człowieka w głównych łańcuchach dostaw, mówią przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF).

Czytaj więcej...
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)

Przed nieformalną wideokonferencją ministrów transportu UE w dniu 8 grudnia 2020 roku Europejska Federacja Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) wzywają państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) do uznania potrzeb marynarzy w okresie świątecznym. ETF i ECSA wystosowały wspólny list otwarty.

Czytaj więcej...
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy

Londyn, 1 grudnia 2020, ICS z zadowoleniem przyjęła rezolucję podjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, która wzywa wszystkie kraje na całym świecie do uznania marynarzy za kluczowych pracowników.

Czytaj więcej...

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ “Solidarność” prowadzi działalność w obronie praw marynarzy i rybaków morskich.

Jesteśmy wierni ideałom strajków sierpniowych w 1980 roku, porozumień zawartych 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku i opieramy swoją działalność na Statucie NSZZ “Solidarność”.

Znak KSM NSZZ ''Solidarność''' - Znak zrzeszenia marynarzy i rybaków.Dnia 2 grudnia 1980 roku w Szczecinie na spotkaniu Komisji Porozumiewawczych NSZZ “Solidarność” Przedsiębiorstw Gospodarki Morskiej ze Szczecina i Gdyni powstała Sekcja Krajowa Żeglugi i Gospodarki Morskiej przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność”. W dniu 8 grudnia 1980 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ “Solidarność” udzieliła Sekcji pełnomocnictw do pertraktacji z rządem. Nieszczęścia stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku, dotknęły kadrę morską NSZZ “Solidarność” i przerwały oficjalną działalność morskich struktur NSZZ “Solidarność”. Wielu naszych kolegów było prześladowanych i zostało uwięzionych. Władza komunistyczna wprowadziła niespotykane w historii ustawodawstwo militaryzujące flotę handlową...