Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Aktualności, wydarzenia

2020-07-02

2020-07-01
Rządy muszą działać aby sprowadzić marynarzy do domu

Rządy są w stanie rozwiązać rosnący kryzys humanitarny i muszą podjąć działania w celu sprowadzenia marynarzy do domu i umożliwienia ich następcom dołączenia do statków.

Czytaj więcej...
2020-06-30
Otwarty przekaz od głównych związków zrzeszonych w ITF, dostarczających pracowników oraz światowych marynarzy i społeczności międzynarodowej

Wyścig, aby opracować odpowiedź na skontrolowanie wirusa Covid-19, ochronić ludzi i zapewnić ulgę podniszczonym gospodarkom, jest pilnym priorytetem.

Czytaj więcej...
2020-06-29
Ich historia: marynarze, aby powrócić do domu, podejmują strajk głodowy w Tilbury

ITF pomaga porzuconej załodze w Tilbury i Bristolu. Cztery miesiące bez wynagrodzenia i 48 godzin bez jedzenia - 47 marynarzy u wybrzeży Wielkiej Brytanii rozpaczliwie pragnie wrócić do domu, do swoich rodzin.

Czytaj więcej...
2020-06-25
DZIEŃ MARYNARZA 2020: Pozwólcie im jechać do domu!

Wydaje się, że wszyscy zdają sobie sprawę z tej sytuacji: z powodu COVID-19 i ograniczeń w podróżowaniu marynarze na całym świecie mają trudności w zastąpieniu ich przez nowe załogi i repatriacji.

Czytaj więcej...
2020-06-23
Kryzys związany z podmianami załóg: wspólne oświadczenie ITF i JNG

Od wybuchu pandemii Covid-19 ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i JNG (Wspólna Grupa Negocjacyjna) wraz z Międzynarodową Izbą Żeglugi pracowały niestrudzenie nad znalezieniem rozwiązania problemu podmiany załóg.

Czytaj więcej...
2020-06-22
W krytycznym momencie kryzysu związanego z podmianami załogi marynarze na świecie z zadowoleniem przyjmują wsparcie papieża Franciszka

W środę papież Franciszek opublikował oświadczenie wideo, w którym oddał hołd marynarzom i rybakom oraz wyraził uznanie za ich trud ponoszony z powodu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-06-19
Kampania w mediach społecznościowych - akcja dla marynarzy

KRYZYS POMIAN ZAŁOGI - PODZIEL SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI - NAJWYŻSZY CZAS ABY RZĄDY USŁYSZAŁY TWÓJ GŁOS - POMÓŻ NAM POMÓC SOBIE

Czytaj więcej...
2020-06-17
Komunikat ITF do marynarzy: Już wystarczy, teraz podmiana załogi

Marynarze, wiemy, że Wy i Wasi bliscy oraz przyjaciele mają już dość.

Czytaj więcej...
2020-06-16
Marynarz kluczowym pracownikiem transportu - wniosek strony pracowników

Dnia 15 czerwca br. strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie uznania marynarzy z kluczowych pracowników transportu.

Czytaj więcej...
2020-06-05
W solidarności z marynarzami i ich rodzinami

Wszechstronnie i wyczerpująco media przedstawiły niedogodności zamknięcia ludzi w domach, przeniesienia edukacji i pracy do sieci elektronicznej obsługiwanej z własnego mieszkania. Wszyscy poczuli, czym jest "uwięzienie", izolacja i lęk przed kontaktem z drugim człowiekiem. W tym światowym doświadczeniu pandemii koronawirusa trzeba zobaczyć jeszcze jeden jej aspekt. Nie możemy zapominać o marynarzach na statkach, którzy pracują tam dniem i nocą, a dla których epidemiczny rygor jest szczególnie dotkliwy.

Czytaj więcej...
2020-06-04
COVID-19: Przemysł żeglugowy powtarza żądania podjęcia działań przez Komisję Europejską w sprawie umożliwienia zmian w załogach

W oczekiwaniu na dzisiejsze (od red. 04.06.2020 roku) spotkanie ministrów transportu i jutrzejsze (od red. 05.06.2020 roku) spotkanie ministrów spraw wewnętrznych ETF i ECSA, wraz z międzynarodowym stowarzyszeniem żeglugi pasażerskiej (Cruise Line International Associacion) i Światową Radą Żeglugi (WSC), skierowały wspólny list do ministrów.

Czytaj więcej...
2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!

Jeśli jesteś marynarzem, który musiał przedłużyć swój kontrakt / pobyt na statku ze względu na zamknięte granice i ograniczenia podróży, oraz potrzebujesz podmiany ta ankieta jest dla CIEBIE!

Czytaj więcej...
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"

Liderzy najważniejszych na świecie władz morskich, lotniczych i do spraw pracy wydali wspólne oświadczenie wzywające rządy do ułatwienia zmian w załogach oraz uznanie milionów pracowników w krytycznych, z powodu obecnej pandemii, branżach za "pracowników kluczowych".

Czytaj więcej...
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".

Światowi liderzy przemysłu i żeglugi wezwali Sekretarz Generalnego ONZ, żeby przekonał 193 państwa członkowskie do pilnego działania w celu uniknięcia "kryzysu humanitarnego" spowodowanego zatrzymaniem na całym świecie ponad 200 000 przemęczonych i wyczerpanych psychicznie marynarzy, którzy utknęli w pracy na swoich statkach i nie są w stanie zakończyć swoich obowiązków.

Czytaj więcej...
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy

Jak wiecie ITF - Międzynarodowa Federacja Transportowców - niestrudzenie pracuje nad tym, aby ułatwić podmiany załogi tak aby podmiany te powróciły do stanu w miarę podobnego do normalnego.

Czytaj więcej...
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków

Zachęcamy wszystkich marynarzy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza ITF dotyczącego środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach w związku z COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG

Zalecane Protokoły Ramowe aby zapewnić bezpieczne zmiany w załodze i podróżowanie podczas pandemii koronawiusa (Covid-19).

Czytaj więcej...
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)

ETF i ECSA wysłały wspólny list do Europejskiej Komisarz ds. Transportu, prosząc ją o pomoc w zapewnieniu ogólnoeuropejskiej koordynacji we wdrażaniu Ram Protokołów IMO w celu zapewnienia bezpiecznych podmian załogi statku i podróży w czasie pandemii COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą

W obliczu kryzysu załóg w branży żeglugowej ITF wyraził dzisiaj głęboki żal z powodu doniesień o samobójstwie młodej kobiety zatrudnionej na pokładzie "Royal Princess" oraz śmierci młodego Chińczyka na statku "Mariner of the Seas".

Czytaj więcej...
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy

Wiadomość od przewodniczącego Sekcji Marynarzy ITF Davida Heindel'a. To jest wiadomość dla każdego afiliowanego w ITF związku marynarzy i każdego ich członka - marynarzy, którzy profesjonalnie i rzetelnie wypełniają swoje obowiązki w tym niespotykanym i niepewnym czasie.

Czytaj więcej...
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas

Kryzys COVID-19 postawił przed światową społecznością marynarzy liczne wyzwania. Pracodawcy morscy, związki zawodowe marynarzy wraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi nieustannie pracują nad tym by zapewnić pracę i uznać poświęcenie naszych marynarzy, którzy zapewniają światu niezbędne produkty, w tym żywność, lekarstwa i paliwa.

Czytaj więcej...
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19

Kompleksowy "plan działania" został opracowany przez związki zawodowe, przemysł związany z łańcuchami dostaw i we współpracy z agencjami ONZ.

Czytaj więcej...
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy

W Dzienniku Ustaw, poz. 792, zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie zwalnia z kwarantanny marynarzy i rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu kontraktu.

Czytaj więcej...
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach

W czasach, gdy marynarze pozwalają na utrzymanie świata w ruchu, COVID-19 nie może być pretekstem do obniżania płac i warunków pracy marynarzy.

Czytaj więcej...
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Pracowników* 2020 ruch światowych związków zawodowych wezwał rządy i organy odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracy na całym świecie do uznania SARS-CoV-2 za ryzyko zawodowe a COVID-19 za chorobę zawodową.

Czytaj więcej...
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca pracy na morzu z 2006 roku (MLC) jasno stwierdza - marynarz pracujący na statku ma prawo do należytej ochrony zdrowia oraz dostępu do szybkiej i odpowiedniej opieki medycznej, w tym podstawowej opieki dentystycznej.

Czytaj więcej...
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach. Pamiętamy o pracownikach, którzy stracili swoje życie z powodu COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) i jej globalna sieć stowarzyszeń członkowskich, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) oraz 215 związków zawodowych marynarzy wzywają marynarzy na całym świecie do włączenia syren na swoich statkach przebywających w porcie o godz. 12:00 czasu lokalnego w międzynarodowym dniu Święta Pracy 1 maja 2020.

Czytaj więcej...
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

Informacje o bezpieczeństwie wchodzenia do zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych. Charakterystyka sprzętu i procedur które powinien zapewnić armator. Czy praca w zbiornikach jest typową pracą marynarską ?

Czytaj więcej...

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ “Solidarność” prowadzi działalność w obronie praw marynarzy i rybaków morskich.

Jesteśmy wierni ideałom strajków sierpniowych w 1980 roku, porozumień zawartych 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku i opieramy swoją działalność na Statucie NSZZ “Solidarność”.

Znak KSM NSZZ ''Solidarność''' - Znak zrzeszenia marynarzy i rybaków.Dnia 2 grudnia 1980 roku w Szczecinie na spotkaniu Komisji Porozumiewawczych NSZZ “Solidarność” Przedsiębiorstw Gospodarki Morskiej ze Szczecina i Gdyni powstała Sekcja Krajowa Żeglugi i Gospodarki Morskiej przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność”. W dniu 8 grudnia 1980 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ “Solidarność” udzieliła Sekcji pełnomocnictw do pertraktacji z rządem. Nieszczęścia stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku, dotknęły kadrę morską NSZZ “Solidarność” i przerwały oficjalną działalność morskich struktur NSZZ “Solidarność”. Wielu naszych kolegów było prześladowanych i zostało uwięzionych. Władza komunistyczna wprowadziła niespotykane w historii ustawodawstwo militaryzujące flotę handlową...