Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów

Informujemy, że Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi mi.in. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", skierowała pismo do Ministra Finansów w sprawie pilnej publikacji Interpretacji Ogólnej dot. stosowania postanowień konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Norwegią.

Czytaj więcej...
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi

W dniu dzisiejszym, w Światowym Dniu Aids, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wzywa wszystkich zainteresowanych z całego sektora transportu, aby podczas pandemii Covid 19 nie tracili zainteresowania profilaktyką HIV i nie zmarnowali z trudem osiągniętych dotychczas postępów.

Czytaj więcej...
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy

XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" zaapelował do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie stosownych działań w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy.

Czytaj więcej...
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu

Inspektor ITF został fizycznie zaatakowany przez kapitana statku i ten bezprecedensowy atak musi, według ITF, zostać potępiony.

Czytaj więcej...
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw

Ponad 375 związków zawodowych reprezentujących 12 milionów pracowników transportu z 118 krajów skierowało list do szefów rządów.

Czytaj więcej...
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw

Pismo IATA, ICS, IRU i ITF ostrzegające przed "upadkiem" światowego systemu transportowego.

Czytaj więcej...
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

Przekazujemy naszym czytelnikom najnowsze wydanie Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ "Solidarność".

Czytaj więcej...
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom

Nowe narzędzie internetowe ITF pomoże marynarzom poszukującym pracy w przebiciu się przez labirynt oszustów i podejrzanych agentów załogowych.

Czytaj więcej...
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich

Informujemy, że dnia 10.08.2021 roku Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzą Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła do Ministerstwa Finansów o przyspieszenie realizacji zobowiązań podjętych przez przedstawicieli ministerstwa w zakresie interpretacji pojęcia "terytorium lądowe państw".

Czytaj więcej...
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC

ITF dodała siedem państw do swojej listy "tanich bander". Są to kraje, które pobierają opłaty rejestracyjne ale unikają wszelkich zobowiązań, które wynikają z bycia państwem bandery.

Czytaj więcej...
2021-08-02
Szczepienia marynarzy

Od początku pandemii Covid-19 Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich (IMEC) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle współpracowały ze sobą, aby zapewnić marynarzom ochronę przed koronawirusem i kontynuować wymiany załogi przy minimalnych zakłóceniach.

Czytaj więcej...
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w kontekście ograniczonych zapasów szczepionek, włączyła marynarzy do listy pracowników, którzy powinni być traktowani priorytetowo w szczepieniach przeciwko COVID-19.

Czytaj więcej...
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa

W rezultacie kilkuletnich działań organizacji związkowych w Morskich Służbach Poszukiwania i Ratownictwa: Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" MSiPR oraz OZZOiM Przedstawicielstwo Międzyzakładowe przy MSPiR - SAR i PRO, wspieranych przez KSMMiR NSZZ "Solidarność" i OZZOiM, w dniu wczorajszym Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła dezyderat w sprawie sytuacji marynarzy i innych pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa do Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej...
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2021 roku pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a instytucją norweską NAV - Social Insurance and Contributions zostało podpisane Porozumienie dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register).

Czytaj więcej...
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu

25 czerwca - Dzień Marynarza a tegorocznym tematem przewodnim jest "sprawiedliwa przyszłość dla marynarzy". Nie ma jednak sensu zastanawiać się, jak wygląda sprawiedliwa przyszłość dla marynarzy na świecie, podczas gdy niesprawiedliwa teraźniejszość tak głośno domaga się naszej uwagi - i naszego działania.

Czytaj więcej...
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

Informujemy, że dnia 8 czerwca br Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy (OZZOiM) skierowała do ZUS prośbę o wystąpienie do odpowiednich władz Królestwa Norwegii w celu zawarcia stosownego Porozumienia na kolejny okres tzn od 1 lipca 2021 roku.

Czytaj więcej...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek

W dniu 21 maja br. związki zawodowe marynarzy, aby zapobiec po raz trzeci wymknięciu się spod kontroli kryzysu związanego ze zmianami załogi, wezwały rządy, szczególnie te związane z gospodarką morską, do poparcia powszechnego dostępu do szczepionek przeciwko Covid-19.

Czytaj więcej...
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE

Dnia 13.04.2021 roku Prezydium KK NSZZ "Solidarność" przyjęło stanowisko w sprawie braku współpracy rządu z partnerami społecznymi w sprawie projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE.

Czytaj więcej...
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii

Armatorzy i przedstawiciele marynarzy zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o powołanie między-agencyjnej grupy zadaniowej, która zbada wdrożenie i praktyczne stosowanie Konwencji MLC 2006 podczas pandemii, w tym jej wpływ na podstawowe prawa marynarzy i branżę żeglugową.

Czytaj więcej...
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu wczorajszym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii marynarze nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny (w tym tej bezwarunkowej, niepodlegającej skróceniu), jeśli udają się na statek lub wracają z niego do domu.

Czytaj więcej...
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać

Od czasów starożytnych żegluga podlegała specjalnym regulacjom. W konsekwencji marynarze byli postrzegani jako "szczególny przypadek", a ta etykieta była od dawna używana do uzasadnienia ich wyłączenia z nowoczesnego prawodawstwa chroniącego prawa pracowników w sektorach lądowych.

Czytaj więcej...
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu

Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) potępia niechęć rządu Rumunii do angażowania się w sprawę dialogu społecznego a także tworzonej przez rząd atmosfery zastraszania związków zawodowych transportu.

Czytaj więcej...
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku

Związki zawodowe i pracodawcy transportu morskiego wzywają rządy aby w czasie pandemii Covid-19 uznały marynarzy za "kluczowych pracowników".

Czytaj więcej...
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19

Szefowie pięciu organizacji ONZ zaapelowali o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach COVID-19 pracowników transportu morskiego i lotniczego, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę we wspieraniu światowego handlu i mobilności, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Czytaj więcej...
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) przyjęła z rozczarowaniem kolejne odroczenie "negocjacji kosztów" przez pracodawców morskich należących do Międzynarodowego Forum Negocjacyjnego (International Bargaining Forum - IBF).

Czytaj więcej...
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego wspólnego projektu "Sprawiedliwy i zrównoważony transport wodny w Europie: żegluga śródlądowa, porty i sektory rybołówstwa ETF budują skoncentrowane na człowieku reakcje na globalne zagrożenia".

Czytaj więcej...
2021-03-30
Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach

W dniu wczorajszym Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ponowiła swoją zdecydowaną prośbę aby marynarze i pracownicy transportu lotniczego byli traktowani priorytetowo przez rządy w ich programach szczepień przeciwko Covid-19. ITF z zadowoleniem przyjęła ubiegłotygodniowe oświadczenie organów ONZ popierające to stanowisko.

Czytaj więcej...
2021-03-26
Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy

Przekazujemy przewodnik dla marynarzy dotyczący szczepień przeciwko COVID-19, który w sposób jasny i czytelny opisuje: czym jest szczepionka i jak działa, typy szczepionek, czy szczepionki są bezpieczne i kto może je otrzymać, jak długo trwa odporność po szczepieniu, czy po szczepieniu można zarazić się wirusem, itp.

Czytaj więcej...
2021-03-19
Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)

Obawy związane ze wzrostem liczby marynarzy dotkniętych kryzysem, związanym ze zmianami załogi, spowodowanym nowymi wariantami COVID.

Czytaj więcej...
2021-03-18
"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy

Komunikat prasowy ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 18 marca 2021 roku.

Czytaj więcej...

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ “Solidarność” prowadzi działalność w obronie praw marynarzy i rybaków morskich.

Jesteśmy wierni ideałom strajków sierpniowych w 1980 roku, porozumień zawartych 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku i opieramy swoją działalność na Statucie NSZZ “Solidarność”.

Znak KSM NSZZ ''Solidarność''' - Znak zrzeszenia marynarzy i rybaków.Dnia 2 grudnia 1980 roku w Szczecinie na spotkaniu Komisji Porozumiewawczych NSZZ “Solidarność” Przedsiębiorstw Gospodarki Morskiej ze Szczecina i Gdyni powstała Sekcja Krajowa Żeglugi i Gospodarki Morskiej przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność”. W dniu 8 grudnia 1980 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ “Solidarność” udzieliła Sekcji pełnomocnictw do pertraktacji z rządem. Nieszczęścia stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku, dotknęły kadrę morską NSZZ “Solidarność” i przerwały oficjalną działalność morskich struktur NSZZ “Solidarność”. Wielu naszych kolegów było prześladowanych i zostało uwięzionych. Władza komunistyczna wprowadziła niespotykane w historii ustawodawstwo militaryzujące flotę handlową...