Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!

Jeśli jesteś marynarzem, który musiał przedłużyć swój kontrakt / pobyt na statku ze względu na zamknięte granice i ograniczenia podróży, oraz potrzebujesz podmiany ta ankieta jest dla CIEBIE!

Czytaj więcej...
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"

Liderzy najważniejszych na świecie władz morskich, lotniczych i do spraw pracy wydali wspólne oświadczenie wzywające rządy do ułatwienia zmian w załogach oraz uznanie milionów pracowników w krytycznych, z powodu obecnej pandemii, branżach za "pracowników kluczowych".

Czytaj więcej...
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".

Światowi liderzy przemysłu i żeglugi wezwali Sekretarz Generalnego ONZ, żeby przekonał 193 państwa członkowskie do pilnego działania w celu uniknięcia "kryzysu humanitarnego" spowodowanego zatrzymaniem na całym świecie ponad 200 000 przemęczonych i wyczerpanych psychicznie marynarzy, którzy utknęli w pracy na swoich statkach i nie są w stanie zakończyć swoich obowiązków.

Czytaj więcej...
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy

Jak wiecie ITF - Międzynarodowa Federacja Transportowców - niestrudzenie pracuje nad tym, aby ułatwić podmiany załogi tak aby podmiany te powróciły do stanu w miarę podobnego do normalnego.

Czytaj więcej...
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków

Zachęcamy wszystkich marynarzy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza ITF dotyczącego środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach w związku z COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG

Zalecane Protokoły Ramowe aby zapewnić bezpieczne zmiany w załodze i podróżowanie podczas pandemii koronawiusa (Covid-19).

Czytaj więcej...
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)

ETF i ECSA wysłały wspólny list do Europejskiej Komisarz ds. Transportu, prosząc ją o pomoc w zapewnieniu ogólnoeuropejskiej koordynacji we wdrażaniu Ram Protokołów IMO w celu zapewnienia bezpiecznych podmian załogi statku i podróży w czasie pandemii COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą

W obliczu kryzysu załóg w branży żeglugowej ITF wyraził dzisiaj głęboki żal z powodu doniesień o samobójstwie młodej kobiety zatrudnionej na pokładzie "Royal Princess" oraz śmierci młodego Chińczyka na statku "Mariner of the Seas".

Czytaj więcej...
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy

Wiadomość od przewodniczącego Sekcji Marynarzy ITF Davida Heindel'a. To jest wiadomość dla każdego afiliowanego w ITF związku marynarzy i każdego ich członka - marynarzy, którzy profesjonalnie i rzetelnie wypełniają swoje obowiązki w tym niespotykanym i niepewnym czasie.

Czytaj więcej...
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas

Kryzys COVID-19 postawił przed światową społecznością marynarzy liczne wyzwania. Pracodawcy morscy, związki zawodowe marynarzy wraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi nieustannie pracują nad tym by zapewnić pracę i uznać poświęcenie naszych marynarzy, którzy zapewniają światu niezbędne produkty, w tym żywność, lekarstwa i paliwa.

Czytaj więcej...
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19

Kompleksowy "plan działania" został opracowany przez związki zawodowe, przemysł związany z łańcuchami dostaw i we współpracy z agencjami ONZ.

Czytaj więcej...
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy

W Dzienniku Ustaw, poz. 792, zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie zwalnia z kwarantanny marynarzy i rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu kontraktu.

Czytaj więcej...
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach

W czasach, gdy marynarze pozwalają na utrzymanie świata w ruchu, COVID-19 nie może być pretekstem do obniżania płac i warunków pracy marynarzy.

Czytaj więcej...
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Pracowników* 2020 ruch światowych związków zawodowych wezwał rządy i organy odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracy na całym świecie do uznania SARS-CoV-2 za ryzyko zawodowe a COVID-19 za chorobę zawodową.

Czytaj więcej...
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca pracy na morzu z 2006 roku (MLC) jasno stwierdza - marynarz pracujący na statku ma prawo do należytej ochrony zdrowia oraz dostępu do szybkiej i odpowiedniej opieki medycznej, w tym podstawowej opieki dentystycznej.

Czytaj więcej...
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach. Pamiętamy o pracownikach, którzy stracili swoje życie z powodu COVID-19.

Czytaj więcej...
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) i jej globalna sieć stowarzyszeń członkowskich, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) oraz 215 związków zawodowych marynarzy wzywają marynarzy na całym świecie do włączenia syren na swoich statkach przebywających w porcie o godz. 12:00 czasu lokalnego w międzynarodowym dniu Święta Pracy 1 maja 2020.

Czytaj więcej...
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

Informacje o bezpieczeństwie wchodzenia do zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych. Charakterystyka sprzętu i procedur które powinien zapewnić armator. Czy praca w zbiornikach jest typową pracą marynarską ?

Czytaj więcej...
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii

Oświadczenie przewodniczącego ITF Paddy Crumlina i sekretarz generalnego ITF Stephena Cottona w imieniu afiliantów ITF z całego świata oraz 20 milionów członków z najważniejszych branż łańcucha dostaw takich jak: żegluga, kolej, prace portowe, drogowe, lotnicze, transport miejski, rybołówstwo i turystyka.

Czytaj więcej...
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza

Władze Indonezji, z powodu ograniczeń wprowadzonych w tym kraju z powodu COVID-19, odrzuciły wiele wniosków o medyczną ewakuacje niezbędna do uratowania życia 45-letniego rosyjskiego marynarza na pokładzie statku "WL Palekh".

Czytaj więcej...
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu

Zeszłotygodniowe oświadczenie Specjalnego Trójstronnego Komitetu MOP dotyczącego Konwencji o Pracy na Morzu (w którym reprezentowani są marynarze, pracodawcy morscy i przedstawiciele państw członkowskich UE) dokładnie określiło aktualną sytuację, mówiąc:

Czytaj więcej...
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"

Przekazujemy specjalne wydanie "Biuletynu Morskiego" Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w całości poświęcone koronawirusowi.

Czytaj więcej...
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej

Poniżej zamieszczamy link do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej MGMiŻŚ.

Czytaj więcej...
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy

Międzynarodowa Federacja Transportowców - ITF utworzył specjalną mapę pokazującą wpływ ograniczeń COVID-19 na kraje i porty na całym świecie.

Czytaj więcej...
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd

Międzynarodowa Organizacja Pracy w obliczu COVID-19 uważa, iż sprawy zdrowia marynarzy muszą być traktowane priorytetowo ...

Czytaj więcej...
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"

Przekazujemy naszym czytelnikom najnowsze wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność".

Czytaj więcej...
2020-04-09
Życzenie świąteczne

Wielkanoc to czas zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Życzę, aby ten wyjątkowy czas stał się źródłem wzmacniania ducha ...

Czytaj więcej...
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"

W związku z zapytaniami dot. sytuacji marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym" na statkach uprawiających żeglugę poza polskimi portami (np. w systemie 2 tygodnie na statku, 2 tygodnie na lądzie), przekraczającymi granicę lądową celem wjazdu na terytorium RP, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) informuje ...

Czytaj więcej...
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dot. stosowania rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie kwarantanny marynarzy, poniżej przedstawiamy informacje Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dot. jego stosowania po roboczej konsultacji MGMiŻŚ ze Strażą Graniczną (SG).

Czytaj więcej...
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)

Około 90% światowego handlu jest transportowane drogą morską, która stanowi siłę napędową globalnej gospodarki i uzależniona jest od 2 milionów marynarzy i personelu morskiego, którzy obsługują statki na całym świecie.

Czytaj więcej...

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ “Solidarność” prowadzi działalność w obronie praw marynarzy i rybaków morskich.

Jesteśmy wierni ideałom strajków sierpniowych w 1980 roku, porozumień zawartych 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku i opieramy swoją działalność na Statucie NSZZ “Solidarność”.

Znak KSM NSZZ ''Solidarność''' - Znak zrzeszenia marynarzy i rybaków.Dnia 2 grudnia 1980 roku w Szczecinie na spotkaniu Komisji Porozumiewawczych NSZZ “Solidarność” Przedsiębiorstw Gospodarki Morskiej ze Szczecina i Gdyni powstała Sekcja Krajowa Żeglugi i Gospodarki Morskiej przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność”. W dniu 8 grudnia 1980 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ “Solidarność” udzieliła Sekcji pełnomocnictw do pertraktacji z rządem. Nieszczęścia stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku, dotknęły kadrę morską NSZZ “Solidarność” i przerwały oficjalną działalność morskich struktur NSZZ “Solidarność”. Wielu naszych kolegów było prześladowanych i zostało uwięzionych. Władza komunistyczna wprowadziła niespotykane w historii ustawodawstwo militaryzujące flotę handlową...