Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF dodaje San Marino do listy tanich bander

2023-12-20

Podczas niedawnego spotkania Komitetu Uczciwych Praktyk ITF w Santiago, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) rozszerzyła swoją listę rejestrów tanich bander (FOC) o kraj śródlądowy San Marino.

Rejestr statków w San Marino oficjalnie otworzył swoje podwoje dla międzynarodowych armatorów w dniu 29 lipca 2021 roku i obecnie obejmuje 14 statków, z czego jedenaście oznaczono jako statki handlowe. Te statki handlowe nie mają ani faktycznych ani zarejestrowanych  w San Marino właścicieli.

 

ITF definiuje  statek pod „tanią banderą” jako statek pływający pod banderą kraju innego niż jego faktyczna własność. Komitet  Uczciwych Praktyk, składający się ze związków zawodowych marynarzy  i dokerów afiliowanych w ITF oficjalnie  wyznaczył San Marino, piąty najmniejszy kraj na świecie, jako rejestr FOC.

 

Steve Trowsdale, Koordynator Inspektoratu ITF, powiedział: „ITF uważa, że powinien istnieć prawdziwy związek pomiędzy rzeczywistym właścicielem statku a banderą, pod jaką pływa statek. Zbyt często inspektorzy ITF zmuszeni są zajmować się odrażającym traktowaniem marynarzy na pokładach statków FOC, w tym problemami z niskimi płacami, niehigienicznymi warunkami czy  brakiem wody pitnej. Zasadniczo porozumienia typu FOC  stanowią lukę umożliwiającą wyzysk marynarzy.”

 

Na tym samym posiedzeniu Komitet Uczciwych Praktyk podjął decyzję o wykreśleniu flagi Kambodży z listy rejestrów FOC. Decyzja ta wynika z faktu, że od 21 września 2023 roku pod banderą Kambodży nie są już zarejestrowane żadne statki handlowe.

 

ITF, w ramach trwającej kampanii Flag of Convenience (FOC), angażuje się   w rozwiązywanie problemów związanych z FOC. Warto zauważyć, że „tanie bandery” w dalszym ciągu się rozprzestrzeniają, a ponad 50 procent światowej floty jest zarejestrowane w państwach tanich bander. Sami trzej najwięksi dostawcy „tanich bander” – Panama, Liberia i Wyspy Marshalla – reprezentują ponad 40% międzynarodowej floty. Więcej informacji na temat kampanii ITF „tanie bandery” można znaleźć na stronie ITF.

 

Tłumaczenie komunikatu prasowego ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 14.12.2023 roku.