Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach

2020-04-30

W czasach, gdy marynarze pozwalają na utrzymanie świata w ruchu, COVID-19 nie może być pretekstem do obniżania płac i warunków pracy marynarzy.

Marynarze są ważnymi pracownikami ponieważ utrzymują globalne łańcuchy dostaw. Marynarze, w tym marynarze zatrudnieni na promach, przewożą około 90% towarów na świecie, w tym niezbędne środki medyczne, sprzęt, produkty i pasażerów.

 

Podczas tej pandemii marynarze nadal, bezinteresownie i pomimo ryzyka zarażenia COVID-19, pracują nad tym by zapewnić nam transport ważnych towarów i pasażerów. Mimo istotnej roli, jaką odgrywają marynarze, niektóre firmy starają się wykorzystać pandemię do obniżenia krajowych standardów w branży i zastąpić obecnie zatrudnione załogi marynarzami zatrudnianymi na warunkach międzynarodowych, które są znacznie niższe niż warunki krajowe.

 

Pandemia nie może być wykorzystywana jako usprawiedliwienie dla armatorów, menadżerów czy agencji załogowych dla zwolnienia ich z obowiązku ochrony miejsc pracy, obniżenia warunków lub norm zdrowotnych, bezpieczeństwa i ekonomicznych w branży – zwłaszcza dla kluczowych pracowników, w tym marynarzy. Bez względu na przynależność państwową marynarza zasługuje on na pracę w takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do krajowych standardów.

 

W Zjednoczonym Królestwie wiele firm, w tym Condor Ferries, Stena Line i P&O Ferries zwolniło marynarzy i zmusiło marynarzy do wyboru między wzięciem bezpłatnego urlopu lub zostaniem tymczasowo, na czas nieokreślony, urlopowanym. Pozbawia to marynarzy ich źródeł utrzymania i stanowi dla nich poważne obciążenie ekonomiczne. Ponadto firmy wykorzystują pandemię aby podważyć istniejące od dawna układy zbiorowe pracy co jest całkowicie niedopuszczalne.

 

W Kanadzie firma BC Ferries niesprawiedliwie zwolniła swoich pracowników, odrzucając układ zbiorowy pracy i zaczęła obsługiwać swoje linie z mniejszą liczbą członków załogi. Później, po naciskach ze strony związków zawodowych marynarzy, częściowo zmieniła swoją decyzje ale nadal ignoruje układ zbiorowy.

 

„Rządy krajowe muszą odgrywać decydującą rolę w zapewnieniu, że pogorszenie się sytuacji rynkowej spowodowanej przez COVID-19 nie przekształci się w niesprawiedliwe zwalnianie marynarzy lub spowoduje obniżanie wynagrodzeń. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, krytyczne szlaki handlowe, które zapewniają niezbędne dostawy, powinny być obsadzane załogami krajowymi. Wykorzystanie tej pandemii jako okazji do dalszego niszczenia warunków na trasach promowych jest, w najgorszym przypadku, oportunizmem” – powiedział James Given, przewodniczący Międzynarodowego Związku Marynarzy Kanady i przewodniczący Grupy Zadaniowej ITF ds. Kabotażu.

 

Firmy, które otrzymują fundusze rządowe, są zobowiązane do zapewnienia miejsc pracy marynarzom krajowym ponieważ fundusze te są pieniędzmi podatników. Ponadto rządy krajowe muszą nałożyć na pracodawców, którzy otrzymują fundusze publiczne, obowiązek ochrony zarobków marynarzy urlopowanych na czas nieokreślony oraz zapewnić zachowanie istniejących i wcześniej uzgodnionych warunków zatrudnienia.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...