Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach

2020-04-30

W czasach, gdy marynarze pozwalają na utrzymanie świata w ruchu, COVID-19 nie może być pretekstem do obniżania płac i warunków pracy marynarzy.

Marynarze są ważnymi pracownikami ponieważ utrzymują globalne łańcuchy dostaw. Marynarze, w tym marynarze zatrudnieni na promach, przewożą około 90% towarów na świecie, w tym niezbędne środki medyczne, sprzęt, produkty i pasażerów.

 

Podczas tej pandemii marynarze nadal, bezinteresownie i pomimo ryzyka zarażenia COVID-19, pracują nad tym by zapewnić nam transport ważnych towarów i pasażerów. Mimo istotnej roli, jaką odgrywają marynarze, niektóre firmy starają się wykorzystać pandemię do obniżenia krajowych standardów w branży i zastąpić obecnie zatrudnione załogi marynarzami zatrudnianymi na warunkach międzynarodowych, które są znacznie niższe niż warunki krajowe.

 

Pandemia nie może być wykorzystywana jako usprawiedliwienie dla armatorów, menadżerów czy agencji załogowych dla zwolnienia ich z obowiązku ochrony miejsc pracy, obniżenia warunków lub norm zdrowotnych, bezpieczeństwa i ekonomicznych w branży – zwłaszcza dla kluczowych pracowników, w tym marynarzy. Bez względu na przynależność państwową marynarza zasługuje on na pracę w takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do krajowych standardów.

 

W Zjednoczonym Królestwie wiele firm, w tym Condor Ferries, Stena Line i P&O Ferries zwolniło marynarzy i zmusiło marynarzy do wyboru między wzięciem bezpłatnego urlopu lub zostaniem tymczasowo, na czas nieokreślony, urlopowanym. Pozbawia to marynarzy ich źródeł utrzymania i stanowi dla nich poważne obciążenie ekonomiczne. Ponadto firmy wykorzystują pandemię aby podważyć istniejące od dawna układy zbiorowe pracy co jest całkowicie niedopuszczalne.

 

W Kanadzie firma BC Ferries niesprawiedliwie zwolniła swoich pracowników, odrzucając układ zbiorowy pracy i zaczęła obsługiwać swoje linie z mniejszą liczbą członków załogi. Później, po naciskach ze strony związków zawodowych marynarzy, częściowo zmieniła swoją decyzje ale nadal ignoruje układ zbiorowy.

 

„Rządy krajowe muszą odgrywać decydującą rolę w zapewnieniu, że pogorszenie się sytuacji rynkowej spowodowanej przez COVID-19 nie przekształci się w niesprawiedliwe zwalnianie marynarzy lub spowoduje obniżanie wynagrodzeń. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, krytyczne szlaki handlowe, które zapewniają niezbędne dostawy, powinny być obsadzane załogami krajowymi. Wykorzystanie tej pandemii jako okazji do dalszego niszczenia warunków na trasach promowych jest, w najgorszym przypadku, oportunizmem” – powiedział James Given, przewodniczący Międzynarodowego Związku Marynarzy Kanady i przewodniczący Grupy Zadaniowej ITF ds. Kabotażu.

 

Firmy, które otrzymują fundusze rządowe, są zobowiązane do zapewnienia miejsc pracy marynarzom krajowym ponieważ fundusze te są pieniędzmi podatników. Ponadto rządy krajowe muszą nałożyć na pracodawców, którzy otrzymują fundusze publiczne, obowiązek ochrony zarobków marynarzy urlopowanych na czas nieokreślony oraz zapewnić zachowanie istniejących i wcześniej uzgodnionych warunków zatrudnienia.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu