Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas

2020-05-08

Kryzys COVID-19 postawił przed światową społecznością marynarzy liczne wyzwania. Pracodawcy morscy, związki zawodowe marynarzy wraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi nieustannie pracują nad tym by zapewnić pracę i uznać poświęcenie naszych marynarzy, którzy zapewniają światu niezbędne produkty, w tym żywność, lekarstwa i paliwa.

Rządy zostały wezwane do uznania marynarzy za kluczowych pracowników oraz do złagodzenia ograniczeń wpływających na ich możliwość do dołączania lub opuszczania statków a także do zapewnienia, gdy jest to potrzebne, natychmiastowej pomocy medycznej. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości sytuacja ulegnie poprawie.

 

Setki tysięcy marynarzy zakończyło już swoje kontrakty albo są w trakcie przekraczania długości zatrudnienia co negatywnie wpływa na ich psychiczne i fizyczne samopoczucie.

 

Ponadto dłuższy czas pobytu na statku może mieć również wpływ na ich możliwość pozyskiwania i odnawiania recept na leki przyjmowane przez dłuższy czas.

 

Z uwagi na niepewność a także czas potrzebny do rozwiązania obecnej sytuacji z podmianami załogi, niezbędne jest aby marynarze niezwłocznie zażądali dostępu do koniecznych dla nich leków długoterminowych, tak  aby można było je kupić i dostarczyć im jako niezbędne przedmioty.

 

W zależności od kraju, ze względu na różnice w ustawodawstwie, nie zawsze jest możliwe uzyskanie niektórych rodzajów leków, stosowanie powtarzających się recept czy ich elektroniczne sprawdzanie, zwłaszcza w świetle obecnych ograniczeń.

 

Dlatego też marynarze, którym brakuje podstawowych leków osobistych powinni:

 

Powiadomić kapitana statku o potrzebie uzyskania powtórnej recepty, podając dokładnie szczegóły na temat wymaganych leków, w tym prawidłowe dawkowanie co pomoże w złożeniu zapotrzebowania do agenta portowego, który  dostarczy te informacje władzom portowym aby otrzymać leki.

 

Jeśli to możliwe, przed przybyciem do portu, uzyskać od lekarza ogólnego receptę elektroniczną lub przekazać wydrukowaną receptę (jeśli jest dostępna) aby umożliwić agentowi portowemu sprawdzenie czy jest ona zaakceptowana jako dowód zakupu leku.

 

Skontaktować się z inspektorem ITF, centrum marynarskim lub misją w celu uzyskania informacji na temat dostawy i zakupu leków, jeśli jest wymagana prywatność i poufność a nie chcą powiadomić kierownictwa statku (trzeba jednak pamiętać, że podczas obecnych ograniczeń działalność centrów marynarskich i misji została także mocno ograniczona).

 

Jeśli to możliwe, poszukać zaopatrzenia w kraju zamieszkania. Jednakże obecne ograniczenia  mogą mieć wpływ na opóźniania dostaw, które mogą dotrzeć po wypłynięciu statku. Dostawa paczek zawierających recepty może również podlegać kwarantannie, w zależności od obowiązującej w danym kraju polityki firm i zasad dotyczących zapobieganiu zarażeniu COVID-19.

 

Zdrowie marynarzy jest priorytetem; każdy, kto potrzebuje pomocy w zdobywaniu leków powinien działać już teraz. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujesz porady – prosimy o kontakt: seafsupport@itf.org.uk lub www.seafarerhelp.org.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 8 maja 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu