Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas

2020-05-08

Kryzys COVID-19 postawił przed światową społecznością marynarzy liczne wyzwania. Pracodawcy morscy, związki zawodowe marynarzy wraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi nieustannie pracują nad tym by zapewnić pracę i uznać poświęcenie naszych marynarzy, którzy zapewniają światu niezbędne produkty, w tym żywność, lekarstwa i paliwa.

Rządy zostały wezwane do uznania marynarzy za kluczowych pracowników oraz do złagodzenia ograniczeń wpływających na ich możliwość do dołączania lub opuszczania statków a także do zapewnienia, gdy jest to potrzebne, natychmiastowej pomocy medycznej. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości sytuacja ulegnie poprawie.

 

Setki tysięcy marynarzy zakończyło już swoje kontrakty albo są w trakcie przekraczania długości zatrudnienia co negatywnie wpływa na ich psychiczne i fizyczne samopoczucie.

 

Ponadto dłuższy czas pobytu na statku może mieć również wpływ na ich możliwość pozyskiwania i odnawiania recept na leki przyjmowane przez dłuższy czas.

 

Z uwagi na niepewność a także czas potrzebny do rozwiązania obecnej sytuacji z podmianami załogi, niezbędne jest aby marynarze niezwłocznie zażądali dostępu do koniecznych dla nich leków długoterminowych, tak  aby można było je kupić i dostarczyć im jako niezbędne przedmioty.

 

W zależności od kraju, ze względu na różnice w ustawodawstwie, nie zawsze jest możliwe uzyskanie niektórych rodzajów leków, stosowanie powtarzających się recept czy ich elektroniczne sprawdzanie, zwłaszcza w świetle obecnych ograniczeń.

 

Dlatego też marynarze, którym brakuje podstawowych leków osobistych powinni:

 

Powiadomić kapitana statku o potrzebie uzyskania powtórnej recepty, podając dokładnie szczegóły na temat wymaganych leków, w tym prawidłowe dawkowanie co pomoże w złożeniu zapotrzebowania do agenta portowego, który  dostarczy te informacje władzom portowym aby otrzymać leki.

 

Jeśli to możliwe, przed przybyciem do portu, uzyskać od lekarza ogólnego receptę elektroniczną lub przekazać wydrukowaną receptę (jeśli jest dostępna) aby umożliwić agentowi portowemu sprawdzenie czy jest ona zaakceptowana jako dowód zakupu leku.

 

Skontaktować się z inspektorem ITF, centrum marynarskim lub misją w celu uzyskania informacji na temat dostawy i zakupu leków, jeśli jest wymagana prywatność i poufność a nie chcą powiadomić kierownictwa statku (trzeba jednak pamiętać, że podczas obecnych ograniczeń działalność centrów marynarskich i misji została także mocno ograniczona).

 

Jeśli to możliwe, poszukać zaopatrzenia w kraju zamieszkania. Jednakże obecne ograniczenia  mogą mieć wpływ na opóźniania dostaw, które mogą dotrzeć po wypłynięciu statku. Dostawa paczek zawierających recepty może również podlegać kwarantannie, w zależności od obowiązującej w danym kraju polityki firm i zasad dotyczących zapobieganiu zarażeniu COVID-19.

 

Zdrowie marynarzy jest priorytetem; każdy, kto potrzebuje pomocy w zdobywaniu leków powinien działać już teraz. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujesz porady – prosimy o kontakt: seafsupport@itf.org.uk lub www.seafarerhelp.org.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 8 maja 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...