Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wiadomość ITF dla marynarzy

2020-05-11

Wiadomość od przewodniczącego Sekcji Marynarzy ITF Davida Heindel'a. To jest wiadomość dla każdego afiliowanego w ITF związku marynarzy i każdego ich członka - marynarzy, którzy profesjonalnie i rzetelnie wypełniają swoje obowiązki w tym niespotykanym i niepewnym czasie.

Dziękujemy za to, że kontynuujecie transport ważnych towarów i utrzymujecie globalny handel podczas pandemii COVID-19. Bez waszego poświęcenia i waszej ofiary wielu innych pracowników transportu byłoby w znacznie gorszej sytuacji a prawdopodobnie świat stanąłby w całkowitym bezruchu.

 

12 marca Światowa Organizacja Zdrowia  (WHO) ogłosiła epidemię COVID-19 jako pandemię. W odpowiedzi na to, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, kraje zaczęły zamykać swoje granice i nakładać dystans społeczny. Pomimo tych ograniczeń i groźby narażenia się na zakażenie wirusem nasze związki i ich członkowie, marynarze na całym świecie, nadal wykonują swoje obowiązki aby zapewnić, że niezbędne towary, których potrzebujemy do codziennego życia, były dostarczane.

 

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo marynarzy i ich ogólny stan zdrowia, w dniu 17 marca uzgodniliśmy miesięczne przedłużenie kontraktów załóg do dnia 16 kwietnia. Zostało to wzajemnie uzgodnione przez związki zawodowe marynarzy i armatorów, którzy są sygnatariuszami umów z ITF.

 

Ponieważ nikt z nas nie doświadczył pandemii, nie mieliśmy pojęcia jak długo utrzyma się ten globalny kryzys zdrowotny, jak źle będzie się działo ani co trzeba uzgodnić z pracodawcami i rządami w miarę rozwoju sytuacji. Najważniejszą troską i priorytetem ITF, wraz z naszymi podmiotami stowarzyszonymi, kiedy podejmowaliśmy decyzję o przedłużeniu umów z marynarzami, było utrzymanie marynarzy w zdrowiu i bezpieczeństwie a także umożliwienie ruchu statków.

 

Dla wielu marynarzy i ich rodzin było to ogromnym poświęceniem ponieważ różne blokady i ograniczenia nałożone przez rządy doprowadziły natychmiast do całkowitego zatrzymania międzynarodowych podmian załóg. Powrót naszych marynarzy do domu czy zastąpienie ich nową załogą okazał się niemożliwy, a niektóre kraje nawet odmawiają im podstawowego prawa do otrzymania pomocy medycznej w nagłych wypadkach i leczenia stomatologicznego.

 

Pod koniec kwietnia ITF ponownie zgodził się na przedłużenie umów o kolejne 30 dni aby umożliwić dyskusje i konsultacje z przemysłem i agencjami ONZ w sprawie opracowania protokołów, które umożliwiłyby bezpieczne podmiany załóg statków i podróżowanie podczas pandemii koronawirusa oraz aby zapewnić rządy, że podmiany załóg nie zaostrzą rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Po tygodniach intensywnej pracy ITF i wielu stowarzyszonych związków zawodowych marynarzy, opracowywania protokołów i lobbowania u rządów i przemysłu, międzynarodowa społeczność morska  opracowała  wreszcie „mapę drogową” dla rządów aby ułatwić zmiany w załodze. W związku z tym 5 maja Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wydała dla swoich 174 państw członkowskich 12-stopniowy plan dotyczący „ponownego uruchomienia” zmian w załodze, które umożliwiłyby zejście marynarzy na ląd i zaokrętowanie nowych załóg. Niestety, nie oznacza to automatycznie, że ograniczenia zostaną natychmiast zniesione, ponieważ każdy rząd musi wprowadzić procedury dotyczące zmian załogi ale jest to krok w dobrym kierunku.

 

Po miesiącach blokady z powodu COVID-19 rządy przyglądają się i opracowują plany złagodzenia ograniczeń i stopniowego ponownego otwierania firm. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, firmy te będą potrzebować naszych marynarzy aby zapewnić dostawy żywności, wytwarzanych towarów i surowców, które utrzymują nasze społeczeństwa.

 

W czasie gdy rządy operacjonalizują protokoły, przemysł zażądał kolejnego przedłużenia kontraktów z załogami ale ITF i jego afilianci uważają, że kolejne przedłużenie przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego i uzgodniono, że będzie obowiązywał 30-dniowy okres wdrażania protokołów, obowiązujący od 15 maja do 15 czerwca. W tym czasie ITF oczekuje od rządów podjęcia konkretnych działań w celu ułatwienia zmian załogi. 1 czerwca ITF dokona przeglądu okresu wdrażania protokołów aby upewnić się, że wszystkie dotychczasowe wysiłki nie poszły na marne.

 

Osobom, które nie pracowały na statkach trudno jest zrozumieć, jak to jest żyć i pracować przez 6, 8 a nawet 10 miesięcy na pokładzie. Dla marynarzy jest to styl życia ale gdy wygasają ich umowy o pracę są gotowi wrócić do domu i, zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy MLC 2006, mają do tego absolutne prawo.

 

Tak jak wielu z nas, którzy nie mogą się doczekać spotkania z rodziną i przyjaciółmi, których nie widzieli z powodu blokady ze względu na COVID-19, jak wiemy od afiliowanych w ITF związków, także marynarze na to czekają. Jednak w przeciwieństwie do reszty populacji w ich przypadku nie minęło kilka miesięcy ale często nawet prawie rok a dla niektórych jeszcze dłuższy czas.

 

W swoich codziennych spotkaniach Dyrektor Generalny WHO podkreślił potrzebę „jedności narodowej i solidarności międzynarodowej” – dla marynarzy pływających po świecie oznaczało to zamknięcie granic i oczekiwanie, że będą kontynuować swoją pracę dla solidarności i korzyści świata ale sami nie doświadczą takiej solidarności w zamian.

 

Zapewniamy, że ITF i afiliowane związki będą nadal wywierać presję na agendy ONZ, rządy i pracodawców aby potraktowano priorytetowo ułatwienie marynarzom na całym świecie zmian w załogach i aby nie było już problemów. Społeczność globalna musi wziąć na siebie zbiorową odpowiedzialność i nie tylko uznać marynarzy za „kluczowych pracowników” ale  i wyraźnie pokazać, że ich prawa zapisane w ustawodawstwie międzynarodowym i krajowym, takim jak MLC, są przestrzegane.

 

Na pierwszej linii walki z pandemią jest wielu bohaterów, od pracowników służby zdrowia i sprzątaczy, po pracowników przemysłu spożywczego i wszystkich środków transportu, w tym marynarzy. ITF i nasi partnerzy -  wasze związki – nie przestaną wywierać presji, dopóki każdy marynarz nie znajdzie się bezpiecznie w domu, a ci marynarze, którzy cierpliwie czekali w domu aby zastąpić swoich współpracowników nie znajdą się na statkach, dzięki czemu towary świata będą docierać tam, gdzie są potrzebne, dzięki wam wszystkim. Jeśli rządy na całym świecie chcą zapewnić nieprzerwany przepływ handlu to ważne jest aby marynarze mieli możliwość bezzwłocznej podmiany załóg.

 

Będziemy nadal informować o postępach w naszych wysiłkach na naszej dedykowanej stronie Covid-19 Updates oraz na stronie ITF Seafarers a także na naszych stronach w mediach społecznościowych.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 11 maja 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu