Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Kryzys związany z podmianami załóg: wspólne oświadczenie ITF i JNG

2020-06-23

Od wybuchu pandemii Covid-19 ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i JNG (Wspólna Grupa Negocjacyjna) wraz z Międzynarodową Izbą Żeglugi pracowały niestrudzenie nad znalezieniem rozwiązania problemu podmiany załóg.

 

Kampania ITF „Już wystarczy” ma na celu zmuszenie różnych rządów i władz do złagodzenia ograniczeń dotyczących zmiany składu załogi, co nie zawsze było celem JNG i jej członków.

 

ITF i JNG uznają, że po zakończeniu przedłużanych kontraktów marynarze są zmęczeni fizycznie oaz psychicznie i czują, że nie są w stanie nadal bezpiecznie wykonywać swoich obowiązków na poziomie wymaganym od profesjonalisty. W takim momencie odpowiedzialnym działaniem jest nieprzedłużanie umowy o pracę i złożenie wniosku o repatriację.

 

To nie jest zachęta do strajku! Kontrakty marynarzy  wygasły a gdy statek bezpiecznie znajdzie się w porcie to mają prawo ich nie przedłużać. Oczywiście zaistnieją okoliczności, w których marynarzowi odmówi się zejścia na ląd z powodu braku lotów i/lub możliwości podmiany załogi ale też nie można ich zmuszać do pracy.

 

Partnerzy społeczni aktywnie angażowali się w próby rozwiązania tego problemu i otrzymali wsparcie od Sekretarza Generalnego ONZ, Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).Wspieraliśmy naszych afiliantów i naszych członków w rozmowach z ich rządami krajowymi oraz pomagaliśmy w uzyskaniu dla marynarzy pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Za pośrednictwem naszych afiliowanych związków zawodowych, lokalnych członków i ich przedstawicieli  pracowaliśmy nad znalezieniem rozwiązania tego kryzysu humanitarnego.

Ponadto dwukrotnie negocjowaliśmy i zgodziliśmy się na przedłużenie umów o pracę z marynarzami objętymi IBF CBA oraz wprowadziliśmy dodatkową 30-dniową fazę wdrożenia, która dałaby rządom czas na wprowadzenie praktycznych rozwiązań w celu ułatwienia podmian załogi.

 

Wraz z siostrzaną europejską organizacją, Europejską Federacją Transportowców  (ETF) i Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) lobbowaliśmy w Komisji Europejskiej za złagodzeniem wymogów wizowych w ramach strefy Schengen a nasi partnerzy robili to samo wobec swoich rządów.

Zorganizowaliśmy spotkania z głównymi organami państw bandery, ILO i IMO w celu omówienia wyzwań związanych ze zmianami załóg oraz spotkaliśmy się z ICAO i IATA w celu znalezienia rozwiązania problemu lotów.

Kontaktowaliśmy się także z innymi, nie-żeglugowymi, nie-państwowymi organizacjami pozarządowymi (NGO) i prosiliśmy o wsparcie w celu podniesienia świadomości i znaczenia problemu zmian w załogach oraz wykorzystania ich kontaktów i wpływów do lobbowania rządów.

 

Wspólnie wykorzystywaliśmy każdą dostępną drogę dyplomatyczną ale zmiany w składzie załogi nadal pozostają poważnym problemem. Codziennie otrzymujemy desperackie wiadomości od niespokojnej i przemęczonej załogi, która jest przekonana, że rządy, w tym ich własne, zapomniały o nich. Jednakże ani razu ITF publicznie nie wystąpił przeciwko pracodawcom i firmom, ani nie obwinił ich o zaistniałą sytuację. Problem zmian w załodze nadal pozostaje najważniejszym wyzwaniem.

 

Wytyczne dotyczące waszych praw do zmiany załogi wydane przez ITF nie obwiniają JNG. Składają się one z wyciągów z Konwencji MOP MLC 2006, z późniejszymi zmianami. Na wczesnym etapie pandemii MOP wydała okólnik, który mówił o „sile wyższej”, która w czasie szaleństwa rozprzestrzeniania się Covid-19 była decyzją konieczną. Ostatnio jednak MOP potwierdziła, że „siła wyższa” nie może być już dłużej używana jako pretekst do przedłużania kontraktów marynarzy i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

 

Naszym głównym problemem jest to, że brak złagodzenia przemęczenia, stresu i desperacji załogi stanowi wręcz zaproszenie do wypadków lub poważnych incydentów, które zaszkodzą branży żeglugowej i reputacji samych marynarzy, tych samych, którzy w czasie pandemii profesjonalnie oraz odpowiedzialnie wykonywali i kontynuowali swoją pracę w celu utrzymania globalnego łańcucha dostaw na całym świecie. Rozumiemy, że społeczność świata jest zależna od towarów transportowanych drogą morską ale nasi marynarze na statkach nie mogą w nieskończoność ponosić ciężarów tej odpowiedzialności. Wykonali swój obowiązek i teraz zasługują na nasze wsparcie.

 

Nadal będziemy wspierać firmy oraz korzystać z naszych sieci i kontaktów z ONZ i innymi agendami a także pracować na szczeblu krajowym aby pomóc marynarzom. Rozumiemy, że jest to trudny czas dla wszystkich i chcemy wspólnie pracować nad znalezieniem rozwiązania.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia